Na svatokopeckém betlémě pracoval už praděd Karla Svolinského. Farníci jej už připravují

Ztvárnění narození Ježíše Krista v judském městečku Betlémě zaznamenanou ve zprávách evangelistů Matouše a Lukáše provádělo do výtvarné podoby betléma na Svatém Kopečku mnoho školených i lidových umělců. Byl mezi nimi i Vavřinec Axman, praděd Karla Svolinského.

Nejstarší figurky svatokopeckého betléma vyřezával kolem roku 1840 právě Vavřinec Axman, který byl pradědem významného svatokopeckého rodáka a malíře Karla Svolinského (1896-1986). Během stopadesáti let pak přibyly další figurky, novou stáj a terén krajiny, který známe dnes, vytvořil a několika dalšími figurkami doplnil v roce 1984 Adolf Procházka, řezbář z Droždína.

Unikát: Betlém znázorňuje i útěk svaté rodiny do Egypta

Vavřinec Axman zařadil do betlémského dění i krále Herodesa, dávající krutý příkaz k vraždě betlémských chlapců, které mohou návštěvníci vidět v horní části svatokopeckého betléma. Rovněž je také přidáván útěk svaté Rodiny do Egypta. V betlému jsou dále k vidění postavy Tří králů, postavy pastýřů, venkovanů a pasoucího se dobytka. Sám Karel Svolinský obdivoval tento betlém a inspiroval ho ke každoroční malbě svých betlémů.

V současné době se o betlém stará Matice svatokopecká a členové jejího výboru. Posledních osm let se každoročně staví a připravuje na nadcházející vánoční svátky. V posledních letech betlém prošel proměnou, kdy došlo k větší elektrifikaci a osvětlení betléma a k rozpohybování mlýna, Matice svatokopecká nechala zhotovit nový stojan na pozadí a látkovou plachtu s oblohou. Každoroční přípravy na instalaci a opravy musí být zahájeny se značným předstihem neboť současná instalace a rozmístění figurek a domů a zapojení celého betléma zabere i několik dní příprav.

Přáním je do budoucna nasvítit hvězdy na obloze a rozpohybovat další části

Dříve byl betlém také stavěn společně s farníky a dětmi, kteří se do stavění betléma zapojili. Vzhledem ke stáří a hodnotě betléma a k elektrifikaci mnohých domů a náročnosti příprav se v posledních letech od společného stavění upustilo. Nicméně s Maticí svatokopeckou bychom rádi opět do příprav a stavění betléma zapojili zdejší farníky hlavně děti, kterým bychom chtěli udělat osvětu o zdejším svatokopeckém betlému a také je vést k tomu, aby celé stavění a přípravy, které jsou s betlémem spojeny jednou převzali.

V nadcházejících letech bychom betlém rádi doplnili o svítící hvězdy na obloze rozpohybovali další část betléma i s figurkou. Každoročně betlém doplňujeme o nové stromy a mechy. Spolupracujeme s Českých svazem betlemářů, kde jsme jako členové a rovněž také zdejší spolek Matice svatokopecká.

Největší radostí je vidět rozzářené oči dětí a návštěvníků baziliky, kteří nejen o Vánocích zavítají do naší svatokopecké baziliky za návštěvou betléma. Myslím, že to byl i účel těch, kteří jeden z nejkrásnějších betlémů v Olomouci zhotovili a my se u něj můžeme společné setkávat a radovat.

S využitím textu Rostislav Haince s laskavým svolením Arcidiecéze Olomoucké Vlastimil Blaťák