Plumlovský zámek je národní kulturní památkou. Rozhodla o tom dnes vláda

Vláda na svém dnešním jednání schválila prohlášení osmi kulturních památek za národní kulturní památky. Patří mezi ně i plumlovský zámek, založený původně jako hrad byl na přelomu třináctého a čtrnáctého století.

Plumlovský zámek byl rozhodnutím vlády zařazen mezi osm kulturních památek, které nově získaly status národní kulturní památky. Z Olomouckého kraje je jediný. V roce 2022 činil dosud počet národních kulturních památek v České republice 362. Nejvíce je jich umístěno v Praze (60), poté se značným odstupem následuje Brno (11) a Olomouc (10).

„Každá z dnes nově prohlášených národních kulturních památek je výjimečná svojí hodnotou, ať již mimořádnou architektonickou, uměleckohistorickou, urbanistickou či krajinotvornou. Je dobře, že pokračujeme v zavedené praxi, která nám umožňuje rozšířit či obohatit spektrum našeho kulturního dědictví, ale i naše poznání o minulosti jako takové. Dnešní soubor národních kulturních památek je dalším významným dílem do mozaiky našeho historického vědění i souvislostí,“  řekl ministr kultury Martin Baxa.

Prohlašování nejvýznamnějších kulturních památek, dokumentujících nejrůznější oblasti lidské činnosti nebo vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem, za národní kulturní památky, je zákonem stanovený postup pro povýšení těchto památek do vyšší hodnotové kategorie. Změna hodnotové kategorie památky nenese žádné nové nároky na státní rozpočet, všechny navrhované kulturní památky jsou v dobrém technickém stavu, popřípadě se na jejich obnově lze podílet prostřednictvím existujících tzv. památkových programu Ministerstva kultury.

Vlastimil Blaťák