Zahrádkáři podali na ministerstvo rozklad, chystají žalobu

Boj o kolonii Morava v Olomouci na Nových sadech zahrákáři nevzdávají. Zatím sice nadále platí, že se mají 14. listopadu vystěhovat, podávají ale rozklad verdiktu odvolacího orgánu k příslušnému rezortnímu ministerstvu, v daném případě k Ministerstvu místního rozvoje. Následovat bude žaloba.

Zahrádkářská kolonie Morava na Nových sadech má v příštím roce ustoupit čtvrté etapě opatření protipovodňové ochrany Olomouce, zahrádkáři ve svém letitém boji zpochybňují jak samotný smysl protipovodňových úprav navržených Povodím Moravy, tak celou řadu dílčích nesrovnalostí v projektu, cenou počínaje a nedůvodnou výjimkou z EIA konče, což by mělo za následek likvidaci kolonie.

O co jde na Nových Sadech:

Čtvrtá etapa protipovodňových opatření na jihu Olomouce má mimo jiné zlikvidovat desítky let existující zahrádkářskou kolonii

Zahrádkáři nechali vypracovat oponentní projekt, který při zachování protipovodňové ochrany mohl nejen ušetřit kolonii, ale byl o necelou polovinu levnější

Povodí Moravy, Magistrát města Olomouce a Krajský úřad nicméně trvají na původním projektu za přibližně půl miliardy korun

Poté, co Krajský úřad nevyhověl odvolání zahrádkářů, následují jako poslední možné kroky k záchraně rozklad na ministerstvo a žaloba

 

Nyní podali po letitém boji rozklad rozhodnutí Krajského úřadu na ministerstvo, bezprostředně bude následovat žaloba.

Chystá se žaloba s návrhem odkladného účinku rozhodnutí

„Při soudní žalobě přihlíží soudy zpravidla na to, zda byly ze strany žalobce vyčerpány všechny opravné prostředky. V daném případě byla všechna řízení rozhodnuta magistrátem v neprospěch zahrádkářů (účastníků řízení) a proti Spolku, kterému byla účast v řízení odepřena. Proti všem těmto rozhodnutím byla podána odvolání, když odvolacím, tedy druhoinstančním orgánem byl Krajský úřad Olomouckého kraje,“ upřesnil za zahrádkáře biolog Karel Kerouš, který jim v této věci pomáhá.

Podle něj však Krajský úřad všechna odvolání zamítl a napadená rozhodnutí nechal v platnosti. „Poslední možností pak je podat rozklad verdiktu odvolacího orgánu k příslušnému rezortnímu ministerstvu, v daném případě k Ministerstvu místního rozvoje. Zde rozhoduje osobně ministr a to na základě názoru rozkladové komise, kterou jmenuje,“ vysvětlil.

Podání rozkladu už nevylučuje podání žaloby, Okresní soud však může vyčkat výsledku rozhodnutí ministra. Proto by podání správní žaloby mělo být po výsledku rozhodnutí o rozkladu. V žalobě by také měl být podle zahrádkářů návrh, aby soud přisvěčil odkladnému účinku rozhodnutí, kterým by se do rozhodnutí soudu zamezilo likvidaci kolonie.

Vlastimil Blaťák