Věřitelé Sberbank mají naději, že peníze dostanou v roce 2023

Soukromé osoby, firmy, ale i obce, které mají nyní nedobytné peníze u Sberbank, mají naději na šťastný konec: po čtvrtečním jednání k přezkoumání části přihlášených pohledávek byla během schůze věřitelů potvrzena ve funkci insolvenčního správce JUDr. Jiřina Lužová. Věřitelé by se mohli dočkat svých peněz zhruba za půl roku.

Na páteční schůzi věřitelů byl zvolen řádný věřitelský výbor, v němž mají zastoupení Garanční systém pojištění vkladů, Česká národní banka a společnost STEMA-TECH s.r.o. „Věříme, že věřitelský výbor podpoří prodej aktiv banky tak, jak jej se souhlasem prozatímního věřitelského výboru připravila insolvenční správkyně. V nynějším procesu bude tedy nejvýhodnější nabídku prodeje aktiv banky schvalovat jak řádný věřitelský výbor, tak insolvenční soud, a prodej bude dále podléhat souhlasu České národní banky (ČNB) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),“ uvedla banka na svém webu.

Banka chce prodat aktiva, věřitele chce uspokojit v první polovině roku 2023

V pondělí 10. října měly být podány závazné nabídky, ze kterých bude následně vybrán kupec portfolia, a věřitelé tak mají reálnou šanci, že jejich pohledávky budou plně či částečně uspokojeny již v první polovině příštího roku.

„Jsem ráda, že schůze věřitelů potvrdila směr, kterým v rámci insolvenčního řízení banky postupujeme,“ uvedla Jiřina Lužová, insolvenční správce Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. „Nadále platí, že rychlý a co nejvýhodnější prodej většiny aktiv potenciálnímu kupci z bankovního sektoru České republiky je nejlepší variantou pro všechny věřitele banky. Čím dříve budou mít věřitelé přístup ke svým penězům, tím lépe. Každé snížení kupní ceny způsobené odkládáním prodeje by totiž na ně dopadlo největší měrou.“ dodala Lužová.

Vlastimil Blaťák