O chatboty z Olomouce je zájem. RPSC Ideas expanduje do Bosny

Marketingová a poradenská agentura RPSC ideas s.r.o. zakončila zahraniční účast v Programu partnerství pro soukromý sektor (program B2B) pod správou České rozvojové agentury. Desítiměsíční projekt cílil na navázání vztahů s firmami soukromého i veřejného sektoru Bosny a Hercegoviny.

Olomoučtí v rámci spolupráce předávali znalosti a zkušenosti zahraničním partnerům v oblasti nástrojů umělé inteligence nahrazující lidskou komunikaci. Konkrétně o takzvaných chatbotech mají totiž v RPSC ideas široké know-how.

V Evropě se nástroje umělé inteligence stávají v podnicích zcela běžným. Digitalizace mnohých procesů podniku vede nejen k finančním úsporám, ale především k urychlení předávání informací mezi klienty a dodavateli. Není tak divu, že je trh Bosny a Hercegoviny po těchto inovacích hladový.

Jednáními se zástupci největších samospráv, bank i zdravotnických zařízení RPSC ideas s.r.o. navazuje na předchozí iniciativy. Otevření první pobočky na Balkáně bude znamenat významné rozšíření strategické spolupráce s tamější hospodářskou komorou a přináší další potenciální příležitosti v okolních zemích,“ konstatuje jednatel společnosti Roman Štěpánek.

-age-