Když pochopili, že to myslím vážně, nesměl jsem do médií, říká Aleš Matyášek

„Jednou napíšu paměti. Možná se stanou učebnicí, jak se dělá klientelismus,“ říká Aleš Matyášek. Sledovat, jak dopadnou volby v Prostějově, bude zajímavé i pro přespolní. Především proto, že Prostějov má schopnost plodit celostátní politiky. Aleš Matyášek je možná jedním z nich.

Pane Matyášku, jste lídrem koalice Na rovinu! Má se za to, že budete velmi silným soupeřem ostatním stranám. Dá se říci, že Vaše preference těsně před volbami rostou. S čím předstupujete před voliče?

S odhodláním změnit prostějovskou politiku ze služky mocných na službu občanům. Víte, v zastupitelstvu jsem již dvanáct let. Když jsem začínal, přišel ke mně po volbách Jarek Faltýnek a řekl mi, že teď, když je rozhodnuto, tak jsme jedna rodina. Pochopil jsem záhy, co tím myslel, a vzbouřil jsem se. Nejdříve se mi smáli a zesměšňovali mě. Když pochopili, že to myslím vážně, nesměl jsem se objevovat v médiích. To byla „zlatá éra“ bojů o prostějovské Kulturní a společenské centrum, taková výkladní skříň prostějovského klientelismu.

Zkuste to čtenářům přiblížit.

Jde o vzorový případ, jak se ze zákulisí manipuluje veřejnou mocí. Počítá se s tím, že zastupitelům lze podstrčit leccos. V případě uzavření smlouvy o prodeji KaSC a okolí společnosti Manthellan to bylo její podstrčení zastupitelstvu a zatajení právní expertizy, která její uzavření nedoporučila. Potom léta tahanic o platnost. Tu vehementně, za vydatné pomoci právního aparátu radnice, obhajoval současný první náměstek primátora Jiří Pospíšil, dnes lídr PéVéČka. Smlouva je prohlášena za neplatnou. Tehdy bylo žádoucí prodat půlku centra, zbourat kulturák a postavit obchod. Proč asi? Jednou o tom napíšu paměti. Možná se stanou učebnicí, jak se dělá klientelismus.

O Vás je známé, že se věnujete sportu.

Jsem 30 let předsedou Tělovýchovné jednoty Prostějov. Ke své činnosti potřebujeme podporu města, kraje i státu. Znám ekonomiku sportovního klubu, protože ji sám dělám. Využívám k tomu své vzdělání i praktické zkušenosti. Nedovedl jsem pochopit systém rozdělování dotací. Připadalo mi to jako „vařila myšička kašičku“. Každý to zná, ten nejmenší nedostal nic. To mě dost štvalo. Šel jsem do politiky a pochopil, o co tu jde. Vytváří se totiž systémy kritérií, podle nichž se stejně nic nerozděluje. Je to jen zástěrka. Chci to změnit.

Jak? Vaši oponenti Vás napadají, že poškozujete sportovní kluby.

Nikoli já, ale systém, který obhajují. Každý si může najít, zda bodovému ohodnocení žádostí odpovídají částky dotací. Zrovna včera se do mě pustil Dr. Černošek ve svém předvolebním poselství lidu prostějovskému. Prohlásil, že města by měla podporovat sportovní kluby adekvátně jejich úspěchům. To je nesporná pravda. Ovšem jak rozlišíme medaili za tenis a za kuličky? Já s důkladnou znalostí věci tvrdím, že pokud je hospodaření klubu vedeno řádně, projevují se tam veškeré náklady, které klub vynakládá na své úspěchy a promítají se tam i vzájemné rozdíly mezi sporty. Jsem přesvědčený, že pro spravedlivé rozdělení dotací stačí porovnat náklady klubů, jejich členskou základnu a vybrané příspěvky na činnost od členů. To je vše. Vím ale také, že v mnohých klubech nesou řadu nákladů rodiče. Potom by ale i oni měli mít podíl na dotacích, které kluby od města dostávají. Navrhuji systém rozdělení dotací, který je jednoduchý a transparentní. Každý si může zkontrolovat. Je na klubech, jak evidují své náklady. Jedná-li se o finance, musíme brát v úvahu finance. Náklady na medaile jsou v tom logicky započtené. Jiné má totiž extraliga a jiné rytmika.

Hodně se o Vás mluví v souvislosti s novým prostějovským bazénem.

Ano. Od roku 2016 biju na poplach. Stará pětadvacítka v Prostějově dosluhuje. Studie z roku 2020 jí dala ještě 10 let životnosti. Hodně jsem usiloval a usiluji o variabilní bazén 50 x 25 m, desetidráhovou padesátku. V Prostějově je obrovský zájem o plavání všech úrovní. Dnes máme v bazénu ve všech kategoriích 381 plavců. V přípravkách 217 a přes 60 jich čeká na zařazení. Doktor Černošek doporučuje, abych si zkusil vzít 50 dětí a postaral se o ně. Jeho doporučení je pro mne ve světle předchozích čísel dosti úsměvné. Nejen to. TJ Prostějov se ve svých oddílech stará o více než tisíc členů.

Vraťme se k bazénu.

Ten problém je vcelku jasný. Kdo chce pochopit, pochopí. Navíc velký bazén obrovsky rozšíří možnosti pro další sporty a to nejen vodní. Na posledním zastupitelstvu jsme se zabývali plánem rozvoje sportu na další období. Byl tam i průzkum mezi prostějovskými sportovními kluby, které sportovní investice by zařadily mezi 5 nejdůležitějších a nejpotřebnějších. Plavání bylo suverénně s 97 body na prvním místě. Druhá byla atletika se 79 body. Myslím, že to něco vypovídá, protože to nehlasoval Matyášek, ale různé kluby různých sportů. Je vidět, že si kluby uvědomují důležitost plavání pro svou vlastní přípravu. Pětadvacítka nemá šanci takový zájem uspokojit. Projekt, který studie navrhla, by problém vyřešil. V tomto směru současná koalice neudělala kromě studie vůbec nic. Přitom dotační výzvy jsou na stole.

Dobře, ale co ostatní sporty?

Prostějov je obrovsky podfinancovaný z hlediska sportovního zázemí. Chybí zde zoufale komplexní sportovní centrum. Proto mi připadne logické s bazénem postavit i atletický stadion. Děsím se, že by tyto dva komplexy vznikly odděleně. To by Prostějov z hlediska atraktivity zabilo. Svého času jsem dosti pomáhal vedení nového mládežnického hokeje, když se rodiče vzbouřili. Byl tu připravený projekt druhé ledové plochy, jenže byl dělaný takovým „černoškovským“ způsobem – pod pokličkou. Takže když s tím přišli na světlo světa, muselo se to celé předělat. Druhá ledová plocha, která je velmi potřeba, se tam nedostala. No a v neposlední řadě multifunkční hala pro halové sporty. Šance tu byla v roce 2017, kdy se mělo stavět Národní olympijské centrum. Ač na to město dalo pozemky, Černošek to k projednání v zastupitelstvu nikdy nepředložil. A tak vzniklo ne centrum, ale větší tělocvična. Kdybychom se k tomu jako zastupitelé mohli vyjádřit, určitě bychom doporučili rozšířit a prodloužit. Takto se to stalo pro Černoška pomníkem a pro město promarněnou příležitostí.

Ano o tom se též hodně psalo.

Bylo to v době, dotačních skandálů Pelta a spol. Shodou okolností na dotaci šité Černoškovi na míru spolupracovala náměstkyně Simona Kratochvílová. Tohle už ale se sportem nemá nic společného. O tom snad někdy příště, ne?

Vlastimil Blaťák