Odříznuté Žulovsko. Při rekonstrukci silnice zavřeli i objížďky

Naprostá dopravní kalamita vznikla v posledních dnech na Žulovsku. Místní se zlobí, protože všechny v úvahu připadající objížďky bylůy nečekaně uzavřeny, a stěžují si na nedostatečnou komunikaci ze strany úřadů.

Rekonstrukce průtahu Žulovou je podle místních obyvatel organizačně zpackaná. Objízdná trasa přes Vidnavu měří desítky kilometrů. Lidé dojíždějící do práce, anebo třeba na pole, které mají vzdušnou čarou vzdálené kilometr, ale nepovažují takové dopravní řešení během rekonstrukce za úplně šťastné. Tím spíše, že objížďka mohla být vedena prakticky paralelní silnicí přes místní část obce Vápenná Starost. Zodpovědné úřady tvrdí, že komunikace technicky a kapacitně nedostačuje.

Všechny objízdné trasy v okolí byly úmyslně uzavřeny, zlobí se místní

Silnice, která vede paralelně s hlavní komunikací podél řeky Vidnávky, přitom nabízí přirozenou možnost objízdné trasy, obec ale nechala u silnice rozmístit značky zákazu vjezdu. Lidé si stěžují také na malou informovanost před zahájením rekonstrukce. „Neproběhla žádná informační kampaň, vím, že to zákon neukládá, ale při uzavírce takového rozsahu je to vhodné. Neudělali to, protože věděli, že lidi by je sežrali. Takto jsme byli postavení před hotovou věc. Ale na kdejaké setkání důchodců, to chodí letáky do schránek i mladým lidem,“ popisuje svoje rozhořčrní jeden z obyvatel Černé Vody, kterému se tak cesta do práce protáhla na více než hodinu, vyjádřeno vzdáleností pak musí objet celé Rychlebské hory. Jeho slova o slabé informovanosti potvrzuje i skutečnost, že vedení obce Vápenná na písemný dotaz redakce, proč byla uzavřena silnice přes Starost, několik dní vůbec neodpovědělo. Záměrně a promyšlené uzavřeli pomocí zákazů vjezdu všechny možnosti objetí Žulové. Budu teď jezdit venčit psa, vzdušnou čarou asi 2 kilometry, objížďkou přes Mikulovice?“, ptá se jeden z místních.

Kvůli špatné organizaci a slabé informovanosti tak na místě bublá mezi lidmi nespokojenost, umocněná tím, že už tak složitá dopravní situace během rekonstrukce má být v brzké době znásobena opravou železničního přejezdu. Ta se chystá bezprostředně po dokončení prací na silnici.

S veřejností se nic nekonzultovalo. Výsledkem je naštvanost

Ohledně uzavření silnice přes Starost jsme dotázali také Olomoucký kraj. Ani z vyjádření kraje ale nevyplývá, že by do konzultací o vedení objízdných tras jakoukoli formou měla a mohla promluvit i veřejnost. „Objízdná trasa za uzavřený úsek silnice I/60 je vedena po kapacitně, stavebně technicky a bezpečnostně vyhovujících komunikacích. Předmětná komunikace ve vlastnictví obce Vápenná neodpovídá ani jedné z těchto podmínek. Vedení objízdné trasy bylo odsouhlaseno s PČR, SSOK a dalšími dotčenými subjekty,“ uvedla pro Hanácké novinky mluvčí Krajského úřadu Eva Knajblová. „Pokud si obec Vápenná nechala předmětnou komunikaci osadit přechodným dopravním značení, které zamezuje jejímu průjezdu, bylo to zřejmě právě z důvodu, aby nebyla využívána jako objízdná trasa. Tuto skutečnost je však třeba si ověřit přímo u vedení obce,“ dodala. Obec Vápenná ale s redakcí nekomunikuje.

Pro místní však komplikace s dopravou neskončí ani hotovou silnicí, neboť bezprostředně po ní se chystá rekonstrukce železničního přejezdu, která odřízne Černou Vodu. „Správa železnic za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu připravuje rekonstrukci čtyřkolejného železničního přejezdu v Nádražní ulici v Žulové. Zahrnovat bude rekonstrukci železničního spodku, svršku a přejezdové konstrukce a doplnění výstražných světel závorami, včetně úprav navazujícího zabezpečovacího zařízení. Investice je v současné době v přípravě, vlastní realizace úprav přejezdu je plánována na první pololetí roku 2023. Jedním z důvodů zvoleného termínu je právě i realizace stavby Správy silnic Olomouckého kraje, v rámci níž bude letos od 20. 7. do 20. 11. uzavřena silnice II/456 bezprostředně navazující na železniční přejezd,“ uvedl pro Hanácké novinky Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic.

Vlastimil Blaťák

Rekonstrukce průtahu Žulovou dopravně odřízla velkou část obyvatel, kterým nyní nezbývá, než se do práce a na pole dopravovat přes Vidnavu a Mikulovice. Foto: Vlastimil Blaťák
Zákazové značky zamezily průjezdu přes místní část Starost. Podle místních jsou nesmyslně umístěny nejméne kilometr dříve, než by mohly být, a komplikují tak dopravu v místě. Foto: Vlastimil Blaťák
Rekonstrukce odhalila, že pod vrstvou asfaltu se skrývaly staré dlažební kostky. Panuje obava, aby nebyly odprodány pod cenou jako stavební suť. Foto: Vlastimil Blaťák