Náplavka se bude zřejmě reklamovat, říká Pavel Bednařík

Hrbolatý, a pro kola nebo kočárky více méně nesjízdný povrch má budovaná olomoucká náplavka. Magistrát uvažuje o reklamaci díla, neboť Povodí Moravy při stavbě nezohlednilo, že pod mostem má (logicky) vést cyklostezka.

Na sociálních sítích se řeší způsob dláždění náplavky pod Rejnokem. Co na něj říkáte?

Dláždění náplavky, alespoň jeho současná viditelná podoba, je krajně problematická. Respektuji využití kamene v historickém městě, ale město by měly umět skloubit potřeby obyvatel a tradici. V tomto případě se obávám, že není dodrženo ani jedno. Dláždění (viz. foto) je krajně nevstřícné vůči cyklistům nebo rodičům s kočárky, ačkoliv by se mělo jednat o prostor, kudy budou procházet a projíždět stovky lidí denně. Kostky jsou nebroušené, mají ostré hrany, projet tudy na kole nebo s kočárkem bude nebezpečné nebo nemožné.

Jedná se o investici města, nebo povodí?

Jedná se o investici Povodí Moravy, nicméně Statutární město Olomouc je partnerem investice a vykonává zákonem stanovený dozor nad realizací. Kdo a kde přesně zaspal nebo nekonal povinnost nejsem schopen určit, nicméně fotografie pana primátora a zástupců rady na “kontrolních dnech” se na sociálních sítích objevovaly hojně. Jak kontrola probíhala a jestli se nejednalo o pouhé PR nechť posoudí občané města.

Je po náplavce plánovaná cyklostezka, jako pokračování té kolem řeky, nebo bude hrbolatý povrch vadit jen maminkám s kočárky?

Cyklostezka by měla být logicky vedena po náplavce a nekřížit se se silnicí na ulici Komenského. Takto je i značně nejasně vedena v cyklogenerelu města. Vzhledem k povrchu je ale jízda na kole či kočátka značně problematická. Je zjevné, že se na tento smíšený prostor pro uživatele opět vůbec nemyslelo a jednalo se o tupou realizaci protipovodňové ochrany.

Tušilo se dopředu, že to dopadne takto? Komunikoval magistrát?

Záleží jak a s kým magistrát komunikoval. Kde komunikace neprobíhala, je Pracovní skupina pro cyklodopravu, která se od roku 2020 téměř neschází.

Máme v tuto chvíli ještě možnost nějaké nápravy nebo už je pozdě?

Náprava bude v tuto chvíli složitá a bude určitě znamenat vícenáklady. Dokážu si představit možnost realizace hladkých pruhů pro cyklisty, jako je tomu na pražské náplavce, ale jestli to bude možné, nevím. Od zástupců magistrátu jsem byl informován, že průjezd pro kola na náplavce byl navrhován, nicméně Povodí Moravy jej nezohlednilo. Město bude situaci řešit formou reklamace a následné opravy po dokončení. Celý investiční záměr, přestože trval více než čtyři roky, vykazuje známky uspěchanosti a nekoncepčnosti, stejně jako nehospodárnosti v případě zbytečné reklamace.

Vlastimil Blaťák