Hygienici zakázali koupání v Laguně, voda nevyhovuje

Z rozboru vzorků vody, provedeného pracovníky Zdravotního ústavu v Ostravě, není voda v přerovské Laguně vhodná ke koupání.

Jak vyplývá ze zprávy hygieniků, koupání a provozování vodních sportů na tomto přírodním koupališti nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergiemi a lidem s oslabeným imunitním systémem. Ve vodě se totiž podle jejich měření nachází zelené řasy, tenké vláknité sinice, skrytěnky, zlativky, rozsivky a vířníci, které mohou způsobovat zdravotní problémy. Jako v minulých sezónách, i letos budou technické služby zajištovat opakované měření stavu vody, další odebrané vzorky poputují do laboratoří v srpnu.

Ostatní přírodní koupaliště v regionu jsou v pořádku

V rámci Olomouckého kraje sledují pracovníci Krajské hygienické stanice koupací místa na povrchových vodách využívaných ke koupání. Tato koupací místa jsou zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, který je každoročně Ministerstvem zdravotnictví ČR aktualizován. Vyhrazené lokality ke koupání jezera Poděbrady a Vodní nádrže Plumlov jsou zařazeny do dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele. Olomoučany bude nejvíce zajímat kvalita vody na Poděbradech, která je ale dlouhodobě nejlepší v kraji. Posouzením souboru údajů mikrobiologických ukazatelů jakosti povrchové vody ke koupání v koupací sezoně 2018 až 2021 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako „dobrá“. Klasifikace je platná pro celou koupací sezonu 2022.

Vlastimil Blaťák