Záhada partnerského města Černovice: O čem to primátor mluvil?

Květnová návštěva olomoucké delagace v partnerském městě Owensboro ve státě Kentucky přinesla z úst olomouckého primátora Žbánka jedno překvapení. Před americkými púarnery hovořil o partnerském městě Černovice, které ale partnerským městem Olomouce není.

Černovice jsou oblastní město na jihozápadní Ukrajině na řece Prut na úpatí Karpat, historické zemské hlavní město Bukoviny a dnes správní středisko Černovické oblasti. Je kulturním i hospodářským centrem širšího regionu a kulturním střediskem.

Při nedávné návštěvě olomoucké delegace v americkém partnetském městě Owensboro pak olomoucký primátor Žbánek vcelku překvapivě uvedl Černovice jako partnerské město Olomouce. V tiskové zprávě vydané vedením amerického města je Žbánek citován slovy Hovoříme jménem našeho partnerského města Černovice, posíláme pozdravy a děkujeme za podporu, kterou vaše země projevuje Ukrajině.“ Černovice ovšem partnerským městem Olomouce nejsou.

Ukrajinské město léta stálo o partnerství, Olomouc to ignorovala. Nyní pomáhá

Černovice se snažily stát se partnerským městěm Olomouce již od roku 2017. Marně. „Město Olomouc bylo opakovaně osloveno v minulosti více ukrajinskými městy s nabídkou navázání mezinárodní spolupráce za účelem uzavřít partnerskou smlouvu. Město Černivci svou nabídku adresovalo v letech 2017 a 2018. Vzhledem k tomu, že strategie uzavírat smlouvy o partnerství bez hmatatelných výsledků spolupráce není upřednostňovanou koncepcí zahraniční spolupráce, bylo žadateli po konzultaci s vedením města navrženo zůstat v kontaktu, případně spolupracovat na konkrétním projektu. K uzavření partnerství nedošlo,“ uvedla pro Hanácké novinky na náš dotaz mluvčí olomoucké radnice Jana Doleželová.

Ke změně postoje Olomouce avšak došlo po ruském útoku na Ukrajinu. „V momentě zahájení vojenských útoků se Olomouc automaticky ozvala městu Černivci, které nebylo pod přímým bombovým útokem, ale stalo se dočasným azylem pro Ukrajince z jiných oblastí a tamní univerzita se změnila ze dne na den na uprchlický tábor, městu od začátku války přibylo dalších 50 tisíc obyvatel. Tento signál byl pro Olomouc jasným impulsem, jak začít spolupráci a reagovat na přímo řízenou humanitární pomoc do této oblasti. Od února jsou oddělení zahraničních vztahů Olomouce  a Černivci v každodenním kontaktu a ve spolupráci s Krizovým štábem pomoc pokračuje,“ informovala Doleželová.

Olomoucká delegace mimo ostatní program obdržela od americké strany finanční dar na pomoc právě tomuto městu. Zástupcům města Olomouce byl předán šek na 20 tisíc dolarů z veřejné sbírky, kterou Owensboro uspořádalo jako podporu Olomouce v souvislosti s pomocí směřující na Ukrajinu a zvládání situace spojené s uprchlickou krizí vyvolanou válkou na Ukrajině. Výzva veřejné sbírky zněla na 30 tisíc dolarů, symbolicky odrážející 30 let spolupráce. Zbylých 10 tisíc dolarů plánuje Owensboro vybrat ještě u příležitosti koncertování Campanelly. Oddělení zahraničních vztahů informovalo všechna svá partnerská města o tom, jak se Olomouc angažuje v humanitární pomoci a jakými prostředky reaguje na současnou situaci.

Vlastimil Blaťák