Léto se blíží. Jaké jsou nyní „covidové“ podmínky vstupu do oblíbených zemí?

Čas plánování a nákupů letních dovolených je tady, pandemická situace je i díky očkování lepší, než v předchozích dvou letech, stále ale ještě není „v normálu“. Různé země mají rozdílný režim vstupu, především pro neočkované, anebo pro ty, kteří ještě nemají třetí dávku. Víte, jak je to v případě destinace, kam se letos chystáte? Vyplatí se na to myslet předem.

VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA

Pro vstup do Bulharska není potřeba žádný certifikát o bezinfekčnosti. Tuto skutečnost potvrzuje nejnovější opatření bulharského ministerstva zdravotnictví z dubna letošního roku, které ruší některá předchozí nařízení. Pro české občany se vlastně nic nemění a i nadále platí, že nemusí předkládat žádný certifikát o bezinfekčnosti.

VSTUP NA ÚZEMÍ DÁNSKA

S platností od 29. března 2022 přestala platit i poslední omezení na vstup do Dánska. Ta se týkala cestujících ze zemí mimo EU/Schengen, kteří měli povinnost podrobit se do 24 hodin po příjezdu do DK testování, pokud předtím nebyli očkováni některou z uznaných vakcín nebo neprodělali onemocnění covid-19. Pozor, jinak je to v případě Grónska: Pro vstup do Grónska platí povinnost předložit platný koronapas (stačí pouze 2 dávky očkování) nebo negativní test na koronavirus.

VSTUP NA ÚZEMÍ EGYPTA

Při cestách do Egypta je zapotřebí vyplnit formulář „Prohlášení cestovatele“ a předložit potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní, nebo negativní PCR test, nebo antigenní test taktéž ne starší 72 hodin. Vízový poplatek ve výši 25 USD se  platí po příletu na egyptském letišti. Po příletu na letiště v Egyptě bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. Egypt nezavedl výjimky pro osoby, které již COVID-19 prodělaly. Děti mladší 12 let jsou od povinnosti očkovacích certifikátů nebo negativních PCR či ATG testů osvobozeny.

Vstup na území Francie

Platí evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.   Je třeba rozlišovat podmínky vstupu do země a podmínky přístupu ke službám. Zavedení očkovacího pasu se nevztahuje na podmínky vstupu do země. Všechny osoby od 12 let přijíždějící z ČR do Francie i v případě tranzitu musejí předložit jednu z těchto možností:

  • negativní PCR (platný max.72h) nebo antigenní test (platný max. 48h),
  • potvrzení o provedeném očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson, nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19), evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování
  • potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.
Vstup na území Chorvatska

Ode dne 1. května 2022 byla zrušena ochranná opatření týkající se překračování chorvatských státních hranic. Od tohoto data je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. stejným způsobem jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID – 19.

Vstup na území Itálie

Od 1.5. do 31.5.2022 bude je vstup do Itálie vyžadován pouze EU Certifikát (v digitální či papírové podobě – po ukončeném cyklu očkování či uzdravení z Covid19 nebo o negativním výsledku testu – antigenní 48h nebo PCR 72h). Od 1.5.2022 tedy už není třeba PLF formulář. Od 1.5. se zrušilo používání EU certifikátů UVNITŘ Itálie (prakticky osoby, které přijedou na negativní test, jej už po dobu svého pobytu nemusí opakovat). Platnost italských EU certifikátů pro opatření uvnitř Itálie je 6 měsíců po dvou dávkách očkování, neomezeně po třech dávkách. Cestující mohou být namátkově vyzváni k tomu, aby postoupili test. Pokud bude test pozitivní, je nutno počítat s absolvováním povinné karantény v Itálii. Dále očekávejte:
– namátkové testování na přechodech a při příletu/vstupech do země – pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní či více, do negativního testu
–  v MHD, muzeích, kinech atp. musí být roušky FFP2.

Vstup na území Německa
Všechny osoby, které dovršily 12 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2. Výjimka z této povinnosti platí pro jednodenní pobyty do 24 hodin v rámci příhraničního styku, pokud se nejedná o tranzit přes území Německa do dalšího státu. Pro průjezd Německem do dalšího státu je třeba mít u sebe doklad o bezinfekčnosti.
Vstup na území Norska

Norská vláda s platností od  12.2. 2022 odvolala veškerá restriktivní opatření na hranicích Norska , stejně tak jako zrušila všechna epidemická omezení v zemi. Jednotlivé komuny mají možnost nad tento rámec opatření podle potřeby na svém území v různé míře ponechat či nově aplikovat.

Vstup na území Polska

Nařízením Vlády č. 673 Polsko od 28. března 2022 ruší veškerá protikovidová opatření související se vstupem na území i tranzitem přes území. Při vstupu na území jakoukoliv cestou (pozemní, leteckou, mořskou) není vyžadováno předložení negativního testu / očkovacího certifikátu a cestující nepodléhají karanténním opatřením. Dané zvolnění se týká jak překračování vnitřních, tak i vnějších hranic.

Vstup na území Portugalska

Od 22. dubna 2022 je pro umožnění vstupu českých občanů na území pevninského Portugalska stále nezbytné předložit některý z platných digitálních certifikátů EU:

– o ukončeném očkování (dvě dávky, resp. jedna dávka u jednodávkového schématu), přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 a méně než 270 dní (kromě certifikátů EU Portugalsko rovněž akceptuje certifikáty o aplikaci dalších vakcín, schválených Světovou zdravotnickou organizací)

– o provedeném očkování 3. tzv. booster dávkou (bez časového omezení platnosti)

– o prodělání nemoci před méně než 180 dny

– o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před nástupem cesty

– o negativním výsledku antigenního testu prevedeného ne dříve než 24 hodin před nástupem cesty

Od předložení digitálního cestifikátu jsou osvobozeny děti mladší 12 let.

V případě Madeiry byla zrušenost povinnost předkládání certifikátů při příletu, zůstává pouze doporučení k registraci zde.

V případě Azorských ostrovů při příletu mezinárodním letem platí povinnost předložit certifikát o ukončeném očkování (nejméně 14 dní od poslední dávky do 270 dnů nebo posilovací dávka), nebo certifikát o prodělání nemoci (do 180 dní) nebo negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin nebo negativní výsledek ANG testu nikoliv staršího než 48 hodin před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech.

Vstup na území Rakouska

Do Rakouska lze přicestovat (překročit hranici) s dokladem o bezinfekčnosti 3G, tedy stačí i pouhý negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) NEBO  doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech).   Přísnější pravidla  platí pro příjezd ze zemí uvedených na seznamu zemí s výskytem zvláštní varianty viru (v současnosti je tento seznam prázdný).

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, stačí tedy předložit alespoň jeden z níže uvedených dokladů o bezinfekčnosti: 

  • – negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru)
  • NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů)
  • – NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech ode dne  odběru pozitivního testu, jímž bylo  diagnostikováno onemocnění covid-19. Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.
Vstup na území Slovenska

Dnem 6.4.2022 byla zrušena vyhláška upravující režim vstupu na Slovensko. Vstup na Slovensko je volný bez povinnosti registrace v systému ehranica, prokazování bezinfekčnosti nebo karantény. Zůstává pouze povinnost nosit respirátor v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích.

Vstup na území Slovinska

S účinností od 19. 2. 2022 neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Cestující tak mohou vstoupit do země za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19, není potřeba předkládání žádného dokladu o bezinfekčnosti.
S účinností od 21. 2. 2022 již není potřeba předkládat doklady o bezinfekčnosti pro využívání ubytovacích služeb, restaurací, obchodů, lyžařských středisek, hromadné dopravy a s několika výjimkami všech dalších služeb a zařízení. Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů zůstává nadále povinné v uzavřených veřejných prostorách.

Vstup na území Španělska

Všechny osoby vstupující na území Španělska musí disponovat jedním z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu (neplatí pro mladší 12 let). S platností od 1.2.2022 Španělsko uznává potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky. Pokud je cestující držitelem jednoho z uvedených potvrzení ve formátu EU DIGITAL COVID CERTIFICATE, nemusí již vyplňovat žádný další formulář. Pokud potvrzení v tomto formátu nemá, je nutné vyplnit online formulář Spain Travel Health a v něm uvést mj. údaje o svém očkování, prodělaném covid-19 nebo negativním výsledku testu na covid-19. Doporučujeme ujistit se též u letecké společnosti, zda nemá jiné požadavky! Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich.

Vstup na území Velké Británie

Není potřeba žádný COVID test před vstupem ani po vstupu na území Spojeného království. Není potřeba vyplňovat vstupní formulář (passenger locator form), není potřeba žádná samoizolace po vstupu na území Spojeného království. Tato pravidla platí pro očkované i neočkované osoby. Tato pravidla se týkají i tranzitu přes území Spojeného království.

-red-