Kdo by mohl být novým olomouckým arcibiskupem?

Se jmenováním Jana Graubnera pražským arcibiskupem se současně uprázdní i olomoucký arcibiskupský stolec, který Janu Graubnerovi patřil 30 let. Uvedením Graubnera do pražského úřadu začne odbobí sedisvakance,.

Biskupové se v církevní hierarchii starají o fungování katolické církve na svěřeném území – v diecézi. Olomoucký biskup je zároveň zodpovědný za církev na Moravě, proto má titul „arcibiskup a metropolita moravský“.

Pokud bude nový olomoucký arcibiskup vybírán z kandidátů příslušných k naší diecézi, jsou nejvážnějšími kandidáty generální vikáři a pomocní biskupové Josef Nuzík a Antonín Basler. Emeritním pomocným biskupem je Josef Hrdlička.

Josef Nuzík

Josef Nuzík (* 25. července 1966, Strání) je moravský římskokatolický biskup, nynější pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze.

Na kněze jej v Olomouci vysvětil arcibiskup Graubner 17. června 1995. Od 1. července téhož roku byl ustanoven farním vikářem v Novém Jičíně a administrátorem excurrendo ve farnostech Libhošť a Sedlnice, od 1. července 1996 farním vikářem v Luhačovicích a od 1. července 1997 administrátorem v Nivnici a administrátorem excurrendo ve farnosti Korytná. Od 1. července 2001 působil rovněž jako místoděkan uherskobrodského děkanátu, farářem nivnické farnosti se stal 1. ledna 2002.

Ke dni 1. července 2003 byl jmenován farářem ve Štípě, administrátorem excurrendo ve farnosti Hvozdná a děkanem děkanátu Vizovice. Následně působil od 1. července 2005 do 30. června 2009 jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a od 1. července 2009 je generálním vikářem olomoucké arcidiecéze (do 30. září 2011 jím byl společně s Milánem Koubou). Dne 28. září 2009 byl také jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci.

Dne 5. července 2017 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska. Biskupské svěcení přijal 14. října 2017.

Antonín Basler

Antonín Basler (* 16. února 1956 Šumperk) je moravský římskokatolický duchovní, pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze.

Narodil se jako čtvrté dítě Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři starší sestry – Marii, Annu a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil v Olšanech u Šumperka. Po základní škole absolvoval v Šumperku Střední železniční školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě (1971–1975). U Československých státních drah pracoval jako technik rok před dvouletou základní vojenskou službou a také rok po jejím ukončení.

V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále svatého Václava biskupem Josefem Vranou vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990 do roku 1999 farářem ve Vizovicích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993 i děkanem vizovického děkanátu. V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého.

K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července 2017 jej papež František jmenoval titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal 14. října 2017. Dne 1. října 2017 byl jmenován generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Dne 3. 12. 2017 byl zvolen děkanem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, s účinností od 1. 1. 2018.

-red-