Další tři měsíce pekla a kolon. Stavba další části průtahu Přerovem započala

Stavba průtahu městem vstupuje do další etapy a přinese až do konce července změny v dopravě, které pocítí řidiči, pasažéři autobusů i chodci. Přerované i účastníci silničního provozu se musejí připravit na změny v organizaci dopravy.

S výstavbou průtahu začalo Ředitelství silnic a dálnic v roce 2020, na konci letošního roku by měl být hotový. ,,Po dokončení bude sloužit jako hlavní sběrná komunikace města, která odlehčí dopravě – zejména té tranzitní – do doby výstavby posledního úseku dálnice D1, který tvoří také obchvat Přerova,“ informoval radní pro dopravu Tomáš Navrátil. Součástí průtahu je takzvaný „průpich“, který je dlouhý 826 metrů, protíná areál někdejší firmy Juta, vede podél autobusového nádraží a na konci se napojí na stávající Tovární ulici. Po jeho dokončení tu bude úplně nová čtyřproudová komunikace.

Komenského uzavřena, omezení platí i pro chodce

Stavební práce se v současné době rozšiřují z prostoru kolem autobusového nádraží do křižovatky ulic Velké Novosady, Kojetínská a Komenského – zde vznikne nové rameno křižovatky do areálu bývalé Juty. „Z tohoto důvodu musí být ulice Komenského uzavřena v místě křížení zmíněných ulic až po výjezd z ulice Čapky Drahlovského. Současně se opět zprůjezdní již rozšířená část Tovární ulice až po nově vybudovanou okružní křižovatku u pekárny Racek,“ doplnil radní Navrátil. Připomněl rovněž, že omezení platí i pro chodce, pro které bude zřízen zabezpečený průchod stavbou v místě bývalého přechodu z Nádražní ulice. Pro vnitřní dopravu bude coby objízdná trasa sloužit komunikace Velká Dlážka a Palackého. Pro vnější pak Velké Novosady, Kojetínská, Husova, Tovární – a to až k nově vybudované okružní křižovatce u pekárny Racek.

Na změnu v autobusové dopravě upozorňuje Margita Považanová z přerovského magistrátu, která sděluje: „Spoje linek 101, 102, 106, 111 a 112 budou z ulice Kojetínské vedeny vlevo na ulici Velké Novosady a následně vpravo na Nábřeží PFB.  Kvůli těmto opatřením budou zastávky u Pivovaru a v Palackého ulici pro tyto linky dočasně zrušeny.“ Upřesnila i to, že spoje linky 111 se po obsloužení náhradní zastávky na nábř. PFB otočí na kruhovém objezdu a bez obsluhy zastávky v opačném směru budou pokračovat po své trase. „Linky 101, 102, 106, 107, 111 a 112 budou z ulice Velká Dlážka vedeny vpravo na Nábřeží Dr. E. Beneše na náhradní zastávku na mostě Míru, dále přes most Legií na ulici Velké Novosady a vpravo na ulici Kojetínskou,“ vysvětlila Margita Považanová.

-red-