Výsledek olomouckých jednání armád Česka a Slovenska: Vzniká uskupení enhanced Vigilance Activities (eVA)

Ve dnech 5. až 7. dubna navštívil Českou republiku generálmajor Ivan Pach, velitel pozemních sil Ozbrojených sil Slovenské republiky. Svoji zahraniční cestu směřoval do Olomouce, kde se setkal a jednal s generálmajorem Ladislavem Jungem, velitelem Pozemních sil AČR. Dlouho plánované bilaterální jednání se shodou okolností uskutečnilo ve stejném týdnu, kdy do Slovenska vyrazili první čeští vojáci, kteří tvoří základ nově vznikajícího úkolového uskupení enhanced Vigilance Activities (eVA). Toto mnohonárodní bojové uskupení NATO je reakcí na vyhrocenou situaci na Ukrajině a vedle Čechů a Slováků se do něj zapojí vojáci z Německa, Nizozemska, Polska, Slovinska a USA.

Právě této alianční aktivitě byla věnována část společných rozhovorů. Česká strana slovenským kolegům (návštěvy se zúčastnili i velitelé obou slovenských mechanizovaných brigád, brigádní generálové Alexander Kollárik a Slavomír Verčimák) přiblížila aktuální strukturu českého kontingentu i to, jak bude mezinárodní uskupení vypadat, až za několik měsíců nabyde plných operačních schopností. Generál Verčimák, velitel 2. mechanizované brigády, která bude s tímto uskupením úzce provázána, v této souvislosti prezentoval možnosti společného výcviku v průběhu nasazení aliančních jednotek na Slovensku.

Přinejmenším právě české a slovenské pozemní síly přitom mají na co navazovat, na přípravě svých vojáků spolupracují dlouhodobě. Obsahem jednání tak přirozeně bylo i ujasnění si přibližně desítky společných cvičení v tomto a příštím roce. V průběžné diskuzi došlo i na kurz velitelů praporu v Izraeli, kterým prošli vybraní vojáci státu V4 na přelomu loňského a letošního roku. „Největší benefitem kurzu je z mého pohledu jeho praktičnost. Účastníci kurzu jsou skoro pořád v poli, kde procházejí maximálně realistickým výcvikem. Kurzem prošli čtyři důstojníci a dva z nich se již stali veliteli praporu,“ potvrdil pozitivní zkušenost s tímto náročným kurzem generál Pach.

Pro slovenskou delegaci byla také nachystána návštěva posádky Prostějov s prezentací vojáků 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Ti předvedli techniku, výstroj a výzbroj napříč celým spektrem pluku, od výbavy hloubkového průzkumu, přes bezpilotní průzkumné prostředky, mobilní rušiče až po testovaný prototyp bezosádkového průzkumného robota. „Prostějovskou posádku jsme nevybrali jen kvůli její krátké vzdálenosti od Olomouce. Pluk průzkumu totiž disponuje moderními technologiemi, které určují další směry vývoje v oblasti průzkumu a elektronického boje,“ zdůvodnil volbu jednotky generál Jung.

Ladislav Kabát