V Olomouci se rodí světový produkt, Text Tycoon. Opravdu hry nahradí lidské zdroje?

TextTycoon – novinka na trhu, co míří do velkých firem. Pomocí umělé inteligence, chatbota, hráč prochází simulací v podobě hry, která má schopnost nahradit procesy ve firmě, jako například přijímací pohovor, a to díky analýze jednotlivých kroků hráče. Zapojení jsou odborníci na psychologii i HR. Jak TextTycoon vůbec vznikl a co jej čeká? Zakladatelem je Michal Hejsek, který nám poskytl rozhovor.

Jaký byl první impuls založit TextTycoon?

Byla to moje hravost a potenciál trhu se vzděláváním; využít naplno afinitu lidí ke hrám, které mají smysl v širokém kontextu ve všech odvětvích lidské činnosti. Sbírat zajímavé podněty a nechat se dále inspirovat a růst.

Co jste dělal před tím, než jste začal podnikat?

Pracoval jsem ve finančním segmentu jako lektor a kouč.

Co pro Vás samotného znamenají hry?

Návrat do dětství, legrace, vzdělávání se a možnosti simulovat reakce v reálném prostředí.

TextTycoon vznikl v Olomouci, jaké máte vazby k tomuto městu?

Je to mé rodné město, které mám nesmírně rád. Kdysi jsem Olomouc na několik let opustil, avšak když vidím, jak je rok od roku krásnější, trošku toho po těch letech lituji. Olomouc má ideální polohu, tak akorát lidí, krásnou architekturu, nádherné parky a zákoutí a díky Univerzitě Palackého, jejímu mezinárodnímu přesahu jednoznačně Genius loci.

Směřujete i na zahraniční trhy?

Jednáme s několika zahraničními subjekty, které jsou nám nakloněny a těší se vždy na interakci s námi. Potenciál je obrovský na Slovensku, v Irsku a ve Spojeném Království.

Jaké bylo největší úskalí, se kterým jste se setkal a jak jste se s ním vypořádal?

Zprvu víra v to, že to skutečně dokážeme – prosadit se na trhu. Nápad byl v mé hlavě už poměrně dlouho, avšak nebyl jsem schopen s ním pohnout technologicky. V tom jsem potřeboval popostrčit a naštěstí se mi vybavil kolega, se kterým jsem nebyl dlouhé roky v kontaktu a díky jemu jsme byli schopni uvést věci do pohybu. Mám na mysli díky s velkým D. Získali jsme pro náš projekt skvělé odborníky, se kterými úzce komunikujeme vše, co je potřebné k tomu, abychom se dostali na pozici jedničky minimálně na trhu v ČR.

Jaké kroky Vás čekají v následujícím roce?

Letošní a příští rok jsou ve znamení pomoci v oblasti HR a to jak na platformě náboru (preboardingu), tak růstu lidských zdrojů a jejich potenciálu na trhu. Do příštího roku přibydou další řešení, např. pro výuku jazyků či vzdělávání pomocí textových her.

Anna Jakubíková