ÚHOS potvrdil pokutu za kartel olomouckých softwarových firem, a ještě ji zvýšil

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklady šesti soutěžitelů působících v oblasti informačních technologií a potvrdil tak pokuty v celkové výši bezmála 80 milionů korun za jejich účast v kartelové dohodě o veřejné zakázce zadávané Olomouckým krajem. Jedná se již o druhé rozhodnutí předsedy Úřadu v dané věci a stalo se tak něco, co není běžné – kartelistům ÚHOS po odvolání jejich pokutu ještě zvýšil.

Firmy tak nově zaplatí v deset let staré kauze na pokutách bezmála osmdesát milionů korun. Společnosti AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o. porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ a.s., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ a.s.

Jedná se již o druhé rozhodnutí předsedy Úřadu v dané věci. V předcházejícím rozhodnutí ze srpna 2021 předseda ÚOHS sice potvrdil výrok o spáchání kartelové dohody, nicméně nařídil prvoinstančnímu orgánu, aby se opětovně a podrobněji zabýval odůvodněním uložených pokut. Opakované prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno v lednu 2022 a bylo také napadeno rozklady. Předseda Úřadu nyní zamítl všechny rozklady proti uloženým pokutám, když neshledal v prvostupňovém rozhodnutí žádnou nezákonnost a zdůvodnění pokut považoval za přesvědčivé.

Výsledné pokuty pro IT kartel Olomouc

ICZ a.s. 26.867.000,- Kč
MERIT GROUP a.s. 20.154.000,- Kč
Asseco Central Europe, a.s. 13.500.000,- Kč
AUTOCONT a.s. 11.422.000,- Kč
TESCO SW a.s. 6.854.000 Kč
FPO s.r.o. 405.000,- Kč
A-Scan s.r.o. 232.000,- Kč (nepodal rozklad, PM již 12/2020)
Celkem 79.434.000,- Kč

-vb-