Majerová Zahradníková se podílí na šíření dezinformací, a Hrindová dezinformátorkou je, říká politoložka Veronika Krátka Špalková

V souvislosti s ruským vpádem na Ukrajinu se i v olomouckých sociálních bublinách dramaticky proměnila témata šířených dezinformací, a během vělmi krátké doby bylo téma covidu vystřídáno statusy buď otevřeně proruskými, anebo značně na hraně. V aktivitě „vedou“ na Olomoucku především dvě ženy, předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, a Eva Hrindová. Dají se považovat za dezinformátorky? Zeptali jsme se analytičky programu Kremlin Watch, politoložky Veroniky Krátke Špalkové.

Při bližším pohledu na sociální sítě Zuzany Majerové Zahradníkové – která v tématu rusko ukrajinské války hovoří opakovaně o odmítnutí cizích základen u nás, nebo o tom, abychom při pomoci Ukrajině nezapominali především na sebe – lze pŘedsedkyni Trikolory označit jako dezinformátorku?

U politiků se taková nálepka dává obtížně, protože je těžké rozlišit, co je ještě legitimní politický boj a co už je za hranou. S jistotou mohu říci, že Zuzana Majerová Zahradníková patří mezi politiky, kteří mají obecně spíše pozitivní postoj vůči dezinformačním webům a podílejí se na šíření dezinformací. To se projevuje například tím, že se nezdráhá dávat rozhovory třeba Parlamentním listům nebo Sputniku nebo že poměrně aktivně na některé dezinformační weby přispívá, případně se tam objevují články, pod kterými je podepsaná, u některých webů však není jasné, zda jsou tam články s jejím vědomím. Některé výroky, které jsem zaznamenala, však dezinformační jednoznačně jsou. Například nedávno v pořadu „Co Čech, to politik“ na CNN Prima News prohlásila, že se dozvídá, že v Olomouckém kraji jsou ve školkách upřednostňovány děti z Ukrajiny před těmi českými. Technicky může být pravda to, že jí to nějací lidé říkají, realita tomu ale neodpovídá. Olomoucký kraj patří mezi ty zatím méně vytížené, co se týče ukrajinských uprchlíků a podle studie agentury PAQ Reseach, který počítá s 75procentní efektivitou využití aktuálně volných a možných nových míst ve školkách a školách by třeba v Jeseníku 200 míst ve školkách ještě zbylo. Je podle mého názoru úlohou politika si taková veřejná prohlášení předem ověřit. Říct, že nějací blíže nespecifikovaní lidé mi říkají, že něco nějak je, a tak to musí být pravda, to opravdu patří mezi dezinformační techniky.

Jak byste popsala ideové ukotvení Trikolóry?

Trikolora je strana, která vykazuje charakteristické prvky konzervativní pravice a ekonomického nacionalismu. Z jejich oficiálních materiálů vyplývá, že se velmi silně orientují na Českou republiku samotnou bez jakéhokoliv ukotvení v západních strukturách. Jsou velmi kritičtí vůči Evropské unii a na svém webu uvádějí, že by podpořili vystoupení ČR z EU, nebo že zabrání přijetí eura. To jsou všechno postoje, které ruské propagandě nahrávají. Pokud má ruská hybridní válka vůči Evropě nějaký dlouhodobý vysněný cíl, tak je to rozpad Evropské unie, protože to by státy jako Česko postavilo do výrazně slabší pozice při jakémkoliv vyjednávání. Ideově je to nicméně zcela legitimní postoj, který v českém stranickém systému očividně má své místo, byť to vypadá, že poměrně malé.

Došlo po odchodu Václava Klause ml. z předsednické pozice teto strany k nějakému posunu? Samozřejmě především ve vztahu k zahraničněpolitické orientaci.

Žádnou výraznější změnu v zahraničněpolitické orientaci Trikolory jsem po výměně předsedů nezaznamenala. Ta orientace směrem pryč od Západu je zdá se nosným tématem strany bez ohledu na aktuální vedení.

Existují nějaké známky napojení Majerové Zahradníkové na dezinformační scénu?

Výraz „napojení“ není správný, naznačuje, že by Majerová Zahradníková měla nějaké skutečné spojení s nějakým dezinformačním webem, což není pravda, alespoň pokud víme. V českém stranickém systému to takto funguje pouze u SPD, kdy jejich europoslanec Ivan David je majitelem dezinformačního webu Nová republika. Proaktivní postoj vůči dezinformačním webům, však Trikolora obecně má, jak už jsem popsala v první otázce.

Podobnou postavou, ale bez politické příslušnosti, je na Olomoucku Eva Hrindová. Je dezinformátorkou?

Eva Hrindová se za dezinformátorku považovat dá. Pravidelně přispívá na dezinformační weby, včetně těch, které jsou na seznamu vojenského zpravodajství, který byl nedávno zveřejněn v souvislosti s blokací některých webů po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. A je opravdu docela aktivní, minimálně několikrát do měsíce se její články na dezinformačních webech objevují. Dokazuje to i skutečnost, že její facebookovou skupinu Naštvané matky, kterou tři roky spravovala, Facebook smazal právě proto, že se tam šířily dezinformace a opakovaně tak skupina porušovala pravidla komunity. Je ale potřeba rozlišovat různé motivace, které takoví lidé mají ke svým aktivitám. U Hrindové se zřejmě nejedná o snahu na dezinformacích jen vydělat, ona je o svém světonázoru nejspíš přesvědčená, takže ta motivace je nejspíš hodně ideologická.

Jak poznat dezinformátora?

Dezinformátor je člověk, který systematicky, záměrně a dlouhodobě lže a manipuluje informace za účelem změny chování lidí. Motivace takových lidí můžou být různé. Poměrně spolehlivý ukazatel je samotný obsah sdělení. Pokud to, co daný člověk hlásá, je na první pohled zcela skandální, a to tak, že se opravdu pozastavíte, tak s tím nejspíš něco není v pořádku. Pokud se tak skandální informace neobjeví v žádném mainstreamovém médiu, také to nejspíš nebude pravda. Pokud se ta informace zdá být příliš divně složitá, také to nejspíš nebude pravda. Příkladem může být nedávná zpráva o ostřelování porodnice na Ukrajině ruskými vojsky. Při útěku vznikla dnes již slavná fotografie mladé ženy, která s těhotenským břichem prchá v pyžamu do bezpeční. Ruská propaganda se to snažila vysvětlit tím, že daná budova sice kdysi byla porodnice, ale dnes už není a je jakousi základnou vojáků, a dívka z fotografie je ve skutečnosti herečka, která snad ani není těhotná a celé je to jenom nahrané atd. To už je trochu příliš složité vysvětlení na to, aby jej člověk mohl nekriticky přijmout a vůbec se nezarazit.

Vlastimil Blaťák