Poslední habsburský císař Karel se sto let po své smrti v dubnu vrátí do Olomouce

Čtyři významné osobnosti evropských i světových dějin, které za svého života navštívily Olomouc, se sem v sobotu 2. dubna 2022 vrátí natrvalo. Do katedrály sv. Václava totiž budou přeneseny ostatky papeže sv. Jana Pavla II., sv. Matky Terezy, sv. Adama Chmielowského, ale také císaře bl. Karla Habsburského, od jehož smrti uplyne o den dříve rovných sto let.

Slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, začíná ve 14.00. Věřící při ní oslaví nejen samotné přenesení ostatků a také pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za rodiny a duchovní povolání, ale vzpomenou i 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského a 105. výročí jeho návštěvy Olomouce.

Zmíněná výročí si pak lidé v Olomouci budou moci připomenout ještě několika dalšími způsoby. Ve čtvrtek 31. března se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční odborná konference „Blahoslavený Karel I.: panovník – exulant – voják – hospodář“. Její součástí bude také přednáška, kterou v aule teologické fakulty od 16.00 prosloví biskup Pavel Konzbul, a závěrečná mše svatá, kterou bude od 18.00 v katedrále celebrovat arcibiskup Graubner.

Přímo v den slavnosti si lidé budou moci prohlédnout venkovní výstavu s názvem „Karel I., císař rakouský / Karel III., král český“ a „Císařská návštěva v Olomouci“, připravenou ve formě panelů na Václavském náměstí i v katedrále. Na průčelí katedrály také budou vlát vlajky s portrétem osobností, jejichž ostatky se budou přinášet do katedrály. V den stého výročí smrti císaře Karla, v pátek 1. dubna, se pak v čase mezi 12.30 a 12.48 rozezní katedrální zvony.

Jiří Gračka