Haná sledovala podivné letadlo nad Zábřehem. O co šlo?

Prapodivný pohyb letounu Cessna 404 zaznamenali na serveru Flightradar obyvatelé střední Moravy v pondělí dopoledne. Letadlo, které dnes po deváté hodině ráno startovalo z Brna, poté systematicky křižovalo oblohu mezi Rýmařovem a Zábřehem, a sociální sítě nezvyklým pohybem letounu několik hodin doslova žily.

Ve skutečnosti se jednalo o letecké snímkování společnosti TopGis. Ta je tvůrcem aktualizované ortofotomapy České republiky. Letecké snímkování je (vedle satelitních snímků používaných společností google) metoda pořizování fotografických snímků z ptačí perspektivy. K sběru snímků, které jsou vhodné pro kartografické zpracování, je nutné použít uzpůsobené letadlo a specializovanou foto techniku. V praxi vypadá letecké snímkování tak, že posádka letadla dle připraveného letového plánu v kombinaci s nastavením vhodných parametrů sběru pořídí předem určenou sadu leteckých snímků krajiny. Přesně to se dělo nad střední Moravou v pondělí ráno.

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a dlouhodobým dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz.

-vb-