Arcidiecézní Charita stěhovala dětský domov, vychovatele ale nepustili přes hranice

Během dnešního večera bude stěhováním do Loukova ukončena evakuace 28 chlapců z dětského domova v Bortnykách na západní Ukrajině. Samotná evakuace byla započata v pátek 11. března dopoledne odjezdem z Bortnyk. Přes Slovensko pak v sobotu 12. 3. dojeli ve tři hodiny ráno na Svatý Hostýn, kde byli ubytováni v jednom z poutních domů. V pondělí pak naši uprchlickou skupinu čekaly úřední procedury v Registračním humanitárním středisku Vyšní Lhoty. Spolu s ředitelem dětského domova, panem Ruslanem Markivem, tuto složitou evakuaci koordinovala a realizovala Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Významně pomohli také pracovníci Charity Bystřice pod Hostýnem, která se bude dětem věnovat v místě jejich pobytu.

Vedení dětského domova nabídku pomoci ze strany ACHO obdrželo ihned po napadení Ukrajiny, je to domov se kterým intenzivně spolupracuje od roku 2004.

„Konečné rozhodnutí, že k evakuaci dojde, bylo učiněno před 12 dny okamžitě jsme zahájili konkrétní kroky k realizaci. Vše bylo velmi složité a komplikované, protože se jedná vesměs o děti bez cestovních dokladů, bez zákonných zástupců, jen u zhruba poloviny je ředitel domova opatrovníkem určeným soudem. Intenzivně se zapojila slovenská Charita ve Spiši, která s námi řešila úřední postupy pro tranzit přes Slovensko a moc nám kolegové pomohli. Sami bychom to měli o hodně náročnější, všichni jsme se učili zcela novým věcem,“ popisuje Václav Keprt, ředitel ACHO. „Ve čtvrtek bylo ale vše připraveno a bylo rozhodnuto, že evakuaci spustíme v pátek 11. března“ dodává ředitel ACHO, který se na všech přípravách s týmem pracovníků ACHO osobně podílel.

Ke slovensko-ukrajinské hranici proto v pátek v brzkých ranních hodinách vyrazil dálkový autobus. Během dopoledne se ke stejné hranici vydalo také 28 ukrajinských chlapců, ředitel domova a jeden vychovatel. Samotné překročení hranic bylo plánováno mezi 14 až 15 hodinou a asistovali mu přímo ukrajinští i slovenští úředníci zapojení do právních procesů mezinárodní ochrany dětí.

Bohužel ukrajinští pohraničníci propustili jako doprovod pouze ředitele domova, druhý musel zůstat na Ukrajině kvůli všeobecné mobilizaci. Dle jedné z přítomných pracovnic Charity to velmi citelně poznamenalo náladu všech chlapců i vedení domova. Neevakuovaný mladý muž zatím zůstane v domově spolu s několika dalšími zaměstnanci, kteří se budou starat o hospodářství, které je součástí domova a pomáhá zabezpečovat jeho chod.

Další cesta na Moravu a samotné ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně pak již probíhalo bez větších problémů. Během soboty bylo nutné zejména dopřát chlapcům dostatek času na odpočinek a aklimatizaci v novém prostředí. V neděli je přijel navštívit a přivítat ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, se kterým se děti dobře znají.

Od pondělí 14. 3. pak probíhají úřední procedury v Registračním humanitárním středisku Vyšní Lhoty. Prozatím nemáme zprávy o nějakých zásadních problémech. Ode dnešního dne je pro skupinu chlapců připraveno ubytovací kapacita v Loukově, které nabídlo vedení obce.

„Myslím, že máme za sebou jeden z nejkomplikovanějších úkolů, jaké jsme doposud řešili“ dodává k víkendové evakuaci Václav Keprt. „Ale nebyli jsme na to sami, naopak. Ještě jednou musím zmínit pomoc Spišské katolické charity, bez nich by to bylo hodně náročné, s dopravou pak firma Textilní banka.cz a Kabila Group. Matice svatohostýnská vyšla vstříc s krátkodobým ubytováním chlapců po náročném přesunu a vlastně až do pondělního rána, obec Loukov s ubytováním a Charita Bystřice pod Hostýnem s další péčí. Úředníci byli ochotní a vstřícní, personál na hranicích… a všichni nezištně! Je to opravdu velká spousta lidí a institucí, kterým i touto cestou velmi upřímně děkujeme.“ dodává ředitel ACHO.

Prázdný nejel autobus ani cestou k ukrajinským hranicím. Zavazadlový prostor byl maximálně zaplněn materiální pomoci pro Spišskou katolickou charitu, která organizuje pomoc na slovensko-ukrajinských hranicích. Jednalo se především o zdravotnický materiál, desinfekce a potraviny.

Dětský domov v Bortnykách

V domově Živá perla v Bortnykých ACHO pomáhá od roku 2004, finančně, materiálně i výměnou zkušeností. V něm umístění chlapci jsou buď sirotci nebo pocházejí z rozvrácených rodin, případně byli rodiče zbavení rodičovských práv. Pro chod domova je důležité hospodářství, které jim přináší finanční prostředky. Chlapci v domově průměrně tráví více než 10 let, proto je zcela zásadní, aby prostředí bylo založeno na rodinných principech. V domově se tedy dbá na to, aby se chlapci naučili hospodařit a byli připraveni na dospělý život.

„Chtěli jsme vytvořit rodinu, velkou rodinu, kde se děti mohou cítit v bezpečí a kde budou naplněny všechny jejich potřeby: fyzické, emoční, duchovní, psychologické… kde se mohou plně rozvíjet a vyrůstat jako plnohodnotní občané naší země,“ říká ředitel dětského domova „Živá perla“ Ruslan Markiv.

Během 17-tileté spolupráce bylo realizováno několik projektů podpory tohoto domova. ACHO darovala domovu nový traktor a zemědělské nářadí, pak následovalo zakoupení soupravy na lisování ovoce, oprava a vybavení budovy domova, vybudování hřiště a každoroční finanční příspěvky na provozní náklady. Pomáhali jsme se založením plantáže 10 ha kanadských borůvek. Všechny tyto investice významně podpořily místní komunitu a pomohly jí k větší soběstačnosti.

-age-