Krajský kontrolní výbor upozorňuje na pochybení při pořádání Dnů kraje 2020. Co na to Zastupitelstvo?

Nejbližší krajské zastupitelstvo čeká další kostlivec Oklešťkovy éry. Kontrolní výbor Olomouckého kraje upozorňuje, že seriál krajských slavností, přestože byl za totožnou cenu objednán u téhož dodavatele, byl rozdělen do čtyř samostatných objednávek, čímž se kraj vyhnul oslovení jiných dodavatelů. Mimo jiné tím obešel svoji vlastní směrnici z ledna 2020.

Dny Olomouckého kraje 2020 se konaly nedlouho před krajskými volbami ve čtyřech okresních městech Olomouckého kraje a v Olomouci. Akci tohoto rozsahu přitom pořádal kraj poprvé, nikdy dříve se Dny kraje nekonaly. Kraj se ovšem s výmluvou na covidovou situaci rozhodl obejít svou vlastní směrnici ROK č. UR/80/41/2020 Směrnice „Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje“ ze dne 13. 1. 2020 z ledna téhož roku, podle které pořádání akcí s rozpočtem nad 400 tisíc korun podléhá přesně stanoveným zadávajím podmínkám, mezi které patří oslovení vícero dodavatelů a vysoutěžení akce. Čtyři akce v jednotlivých okresních městech za totožnou částku 397 tisících Kč bez DPH, tedy těsně pod stanovených 400 tisíc, a s velmi podobným programem, tak skončily bez oslovení jiných dodavatelů u Agentury Forsberg.

Kontrola shledává podezření na účelové rozdělení veřejných zakázek

Na popud člena Kontrolního výboru Radka Oceláka (Zelení) proběhlo prošetření případu, kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, Karel Smetana a Petr Sokol se poměrem 2:1 usnesla, že „na základě provedené kontroly dokumentace k veřejným zakázkám „Dny Olomouckého kraje“ ze dne 30. 4. 2021 a doplňujícího vysvětlení vedoucího Odboru kancelář hejtmana Ing. Luďka Ničeho, Kontrolní skupina shledává podezření na účelové rozdělení těchto veřejných zakázek… Nedostatek je tím závažnější, že rozpočet každé z akcí věnoval kromě položek na internetovou prezentaci dalších téměř 50 tisíc Kč na tvorbu videomedailonků – jejich propagační potenciál je pak nevyužitím na webu blokován. Vedoucí Odboru kancelář hejtmana Ing. Luděk Niče nedostatek uznal, jeho příčinou byly údajně potíže na straně dodavatele,“ stojí v zápise z jednání.

Následné vyjádření ředitele Krajského úřadu Lubomíra Baláše, zpracované na základě zprávy Kontrolního výboru, porušení pravidel popřelo, celá věc tak míří na únorové krajské Zastupitelstvo, které se bude zjištěními zabývat. „Nejsou signály, že by byla vůle dva roky starý případ otevírat, ale možná je místě vyvodit z této události alespoň politickou a úřední zodpovědnost,“ říká Radek Ocelák, který na problemtické rozdělení zakázek upozornil. „Očekával bych od Zastupitelstva deklaraci, že toto zadávání veřejné zakázky nebylo v pořádku. Co každopádně nechci, je, aby to skončilo ve stavu, že oficiální kontrola vyjádřila podezření, úřad podezření chabými argumenty odmítl, zastupitelstvo vezme na vědomí a tím je věc vyřízena,“ dodává.

Vlastimil Blaťák