Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá uprchlíkům v ČR i partnerům na Ukrajině

Již před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině byla Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) aktivní a na situaci se připravovala. Kromě podpory veřejné sbírky Charity ČR na pomoc Ukrajině, byla v každodenním kontaktu s partnery na Ukrajině. Materiální sbírku zaměřuje na zdravotní a kompenzační pomůcky. V rámci koordinace pomoci, zejména podpory uprchlíků z Ukrajiny na území Olomoucké arcidiecéze, ACHO spolupracuje s Olomouckým, Zlínským i dalšími kraji, se složkami Integrovaného záchranného systému a pracovníky Charit zapojených do sítě pro pomoc při mimořádných událostech.

„Jsme tady, abychom byli nablízku a pomáhali lidem z válkou zasažené Ukrajiny!“ řekl dnes ráno týmu pracovníků ACHO jejich ředitel Václav Keprt a předeslal, že po neurčitou dobu, bude – vedle všech fungujících služeb Charity – pomoc Ukrajině zásadně dominantní prioritou.

Arcidiecézní charita Olomouc (dále ACHO) již během víkendu komunikovala s ukrajinskými partnery o přijetí skupiny šestnácti uprchlíků ze západoukrajinské Kolomyje. Poměrně složitou cestu do uprchlického zařízení ve Vyšných Lhotách přerušili dnes dopoledne odpočinkem v ACHO, kde jim byl vysvětlen a doporučen další postup.

Na místě Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) Vyšní Lhoty vzniklo rozhodnutím vlády Registrační humanitární středisko určené ukrajinským občanům hledajícím pomoc v České republice. Ukrajinští občané zde setrvají po dobu nezbytných úkonů (registrace, lékařská prohlídka atd.) a poté se mohou přesunovat do ubytování po celé České republice. V jeho zajišťování se bude ACHO dále angažovat.

Charita pro Ukrajinu – stručný přehled okruhů pomoci ACHO a adresář kontaktních osob

Na následujících řádcích zveřejňujeme základní přehled aktivit Arcidiecézní charity Olomouc včetně kontaktů, skrze které lze v daných záležitostech komunikovat.

Dary a financování pomoci

Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Informace o této sbírce vč. možností, jak do ní přispět, postupů k získání potvrzení o darech apod. veřejnost najde na webu Charity ČR.

Arcidiecézní charita Olomouc má ve svém sídle na adrese Olomouc, Křížkovského 6, umístěnou sbírkovou kasičku a sběrací listinu a je schopna tak přijímat dary do této sbírky v hotovosti. Dárcům jsme k dispozici každý pracovní den v době od 8 do 17 hod.

Vyskytne-li se v rámci pomoci Ukrajině nebo pomoci uprchlíkům nějaká potřeba vyžadující finanční podporu, snaží se ACHO najít či poskytnout potřebné zdroje.

Kontaktní osobou pro veřejnou sbírku a finance spojené s pomocí je Jitka Dobrovítovská, tel: 581 115 211, email: finance.ua@acho.charita.cz

Materiální pomoc a materiální sbírky

ACHO přijímá nabídky materiálních darů, realizuje a koordinuje jejich skladování, třídění, evidenci a v rámci nabídek dobrovolníků i koordinuje jejich dopravu. Eviduje a snaží se z existujících zdrojů a zásob uspokojit materiální potřeby, se kterými se setká. Koordinátorem materiální pomoci je Vít Forbelský, tel. 737 342 043 e-mail: material.ua@acho.charita.cz

V rámci materiální pomoci probíhá také sbírka zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Ukrajinu. „Tento projekt vznikl již na konci loňského roku a byť přímo nesouvisí s aktuálním děním na Ukrajině, domníváme se, že jeho potřebnost se nyní ještě zvyšuje“. vysvětluje jeho koordinátorka Kateřina Biolková. Na Ukrajině jsou často zdravotní a kompenzační pomůcky dražší než v ČR, je jich nedostatek a nemocní či senioři s velmi nízkými příjmy si je často nemohou dovolit pořídit. Jde přitom o zásadní vybavení, které pomáhá zlepšit jejich zdravotní i sociální stav.

Potřebnými položkami sbírky kompenzačních a zdravotních pomůcek pro Ukrajinu jsou zejména: chodítka a podpažní berle, francouzské a vycházkové hole, invalidní vozíky, klozetová křesla (toaletní židle), postele s antidekubitními matracemi (případně jen antidekubitní matrace). Položky musí být v dobrém a bezpečném stavu. ACHO přivítá také jakoukoli pomoc s dopravou materiálu od dárců.

Kontaktní osobou pro tuto sbírku je Kateřina Biolková, tel: 739 526 244, material.ua@acho.charita.cz

Dobrovolnictví

Mezi nabídky pomoci patří dobrovolnictví v nejrůznějších formách jako např. doprava vlastními prostředky, a to osob i materiálu, doprovázení uprchlíků, příjem či třídění materiálu ve skladech humanitární pomoci, nakládka a vykládka, vydávání materiálu uprchlíkům, evidence, administrativa apod. ACHO eviduje veškeré nabídky dobrovolné pomoci, a to jak od osob, tak organizací a zároveň přijímá poptávky po jakékoliv formě pomoci prostřednictvím dobrovolných aktivit. Koordinátorka pro dobrovolníky: Kateřina Biolková, tel: 739 526 244, email: dobrovolnik.ua@acho.charita.cz

Ubytování uprchlíků

ACHO eviduje a snaží se spojovat veškeré nabídky ubytování s osobami, které ubytování hledají. Zároveň se snaží pomoci také v záležitostech, které s ubytováním souvisí. Koordinátor je Václav Keprt a je k dispozici na tel: 739 526 250 a emailu: ubytovani.ua@acho.charita.cz

Další nabídky pomoci

ACHO eviduje a snaží se propojovat veškeré nabídky pomoci s poptávanými potřebami pomoci. V případě, že cokoli veřejnost chce nabídnout, kontaktujte ACHO prostřednictvím e-mailu: nabidka.ua@acho.charita.cz

Poradenství uprchlíkům a pomáhajícím osobám

Základní poradenství, zprostředkování odborného poradenství pro uprchlíky i v oblastech jako jsou zprostředkování tlumočení, informace k legislativě, získání práce, vzdělání, zdravotní problematiky uprchlíků, psychologické pomoci apod. to jsou další aktivity, kterými se ACHO snaží pomoci v této obtížné situaci. Ve věci poradenství je k dispozici Radka Pospíšilová, tel: 734 761 856, email: poradenstvi.ua@acho.charita.cz

Duchovní a psychologická podpora

V rámci pomoci ACHO nezapomíná také na duchovní a psychosociální podporu, a to jak pro uprchlíky, tak pro Ukrajince žijící na území ČR, ale také pro zájemce z řad veřejnosti nebo dobrovolníků a vlastních pracovníků. Veškeré potřeby a nabídky tohoto druhu se směřují na Radku Pospíšilovou, tel: 734 761 856, email: spirit.ua@acho.charita.cz

Média a komunikace s veřejností

Informace pro média jakéhokoliv druhu za ACHO komunikujte tiskové oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, Marek Navrátil, tel: 730 529 746, pr.ua@acho.charita.cz

Vše ostatní nebo když nevíte …

Pokud má kdokoli z veřejnosti potřebu se dotázat či předat ACHO jakoukoli informaci, kterou není možné zařadit k některé z uvedených druhů témat, lze zprávu předávat na ACHO prostřednictvím emailu: info@acho.charita.cz

-age-