První vánoční strom stál v Olomouci na náměstí před 100 lety. Postavila ho křesťanská mládež

Olomouc letos slaví stoleté výročí od prvního vánočního stromu, který ozdobil Horní náměstí. Tehdy zahájila československá YMCA – Young Men´s Christian Association – tedy Křesťanské sdružení mladých lidí – tradici vánočních stromů na náměstích, která trvá dodnes.

YMCA je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla, jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Stojí na křesťanských hodnotách, je ale otevřena všem lidem bez rozdílu etnika, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Dnes YMCA pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů.

YMCA (Young Men´s Christian Association – tedy Křesťanské sdružení mladých lidí) vznikla v roce 1844 v Londýně, na našem území se rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, později Václava Havla a dalších. Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990.

První vánoční strom na náměstí stál v Olomouci

Byla to právě křesťanská mládež, která v roce 1921 vztyčila v Olomouci na Horním náměstí vůbec první vánoční strom u nás. Šlo tehdy o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Bohatší občané nosili dárky pod vánoční strom a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným.

Novodobá tradice pojmenování vánočního stromu pomocí výtvarné soutěže dětských kreseb stromu s návrhy jmen má původ v roce 2004 a vznikla z iniciativy tehdejší redakce Olomouckého Večerníku.

-vb, lp-