VOŠ a SPŠE Olomouc má dveře otevřené

Máte-li zájem o studium na naší škole, přijměte pozvání na propagační akce, které v nadcházejícím období pořádáme:
Oborový den Elektrotechnika/IT – středa 10. 11. 2021, 13:00 až 16:00
Den otevřených dveří – pátek 3. 12. 2021, 9:00 až 17:00
Den otevřených dveří – středa 12. 1. 2022, 13:00 až 18:00
Konference BožeTECH – středa 23. 3. 2022, 9:00 až 13:00

VOŠ a SPŠE Olomouc je škola s téměř 60letou tradicí, která nabízí odborné vzdělání v úrovních EQF 4 a 6. Nedílnou součástí studia na obou úrovních je praktická složka vzdělání realizovaná jak v odborných učebnách školy, tak na pracovištích partnerských firem.

Středoškolské vzdělání s maturitou je dostupné ve dvou oborech – Elektrotechnika a Technické lyceum. Žáci se mohou v rámci oboru Elektrotechnika dále specializovat na automatizaci nebo telekomunikace. Vzdělávací program oboru Technické lyceum je pak specializován na oblast IT.

Hlavním rysem studia na vyšší odborné škole je odborné vzdělání s praktickou přípravou pro výkon specifických činností. Akreditovaný obor Aplikace výpočetní techniky je nabízen ve dvou zaměřeních – Ekonomika nebo Telekomunikace a automatizace.

Mezi nejvýznamnější partnery školy patří tyto společnosti:
  • EMOS
  • Hella Autotechnik Nova
  • Chropyňská Strojírna
  • Miele
  • Mubea IT Spring Wire
  • OLC Systems
  • Správa železnic
  • Robertshaw
Konference BožeTECH

BožeTECH je název technologicko-vzdělávací konference, jejíž třetí ročník připravujeme na jaro příštího roku. Konference probíhá pod záštitou Olomouckého kraje, zřizovatele školy. Hlavním cílem této konference je propojení partnerských společností škol a jejich studentů, budoucích absolventů. Vstup absolventů na trh práce a hledání pracovního uplatnění je výrazně zjednodušeno, pokud jsou již v průběhu studia na VOŠ navázány kontakty a studenti si v rámci externích praxí a stáží vyzkouší práci v daném oboru. V rámci konference představují partnerské společnosti moderní trendy ve svých oborech, na které se studium na VOŠ a SPŠE Olomouc zaměřuje. Jedná o především o oblast automatizační a robotické techniky, telekomunikačních zařízení, informatiky a vývoje informačních systémů. Letošní ročník konference byl obohacen i online přenosy z reálných provozů partnerů např. OLCsystems nebo Chropyňská Strojírna nebo přímo ze střechy výškové budovy, kde partnerská společnost SupTEL provozuje radiové technologie pro své zákazníky.
Další ročník
BožeTECHu se koná ve středu 23. března 2022 v dopoledních hodinách, podrobný program, zapojené partnery a další informace najdete s předstihem na našem webu a sociálních sítích, těšíme se na Vaši návštěvu!