Vizuální smog trápí česká města. Reklamy, kam se podíváš. Olomouc chce zredukovat jejich množství dotacemi

Reklamní plakáty, neonové nápisy, bannery nebo billboardy napadají autobusové zastávky, sloupy veřejného osvětlení nebo celé stavby. Budovy se stávají základem anarchické informační agrese. Bojují o pozornost spotřebitelů a přímo ovlivňují vizuální čistotu městského prostoru. Reklama je přirozenou součástí našich životů a do veřejného prostoru neodmyslitelně patří. Ovšem její forma by měla mít kultivovanou podobu a měla by odpovídat místu, kde se nachází. Což se ale bohužel velmi často neděje.

Není proto divu, že přibývá měst, která s vizuálním smogem bojují. V Olomouci proti němu chtějí bojovat dotacemi, které by měli podnikatelé dostat v roce 2022.

Pomoci má nová metodika

Útvar hlavního architekta města Olomouce, orgány památkové péče a odbor strategie a řízení za tímto účelem vypracovali manuál, který má vlastníkům provozoven a podniků usnadnit tvorbu vizuální propagace. Co si představit pod jeho názvem „Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu – metodika pro kvalitní praxi“ je zcela zřejmé. Vedení města si od metodiky slibuje méně ohyzdné reklamy a pročištění vizuálního ovzduší města. Nejedná se ovšem o nařízení. Metodika je pouze doporučením, jak má zájemce o umístění reklamního poutače postupovat, aby jej schválil odbor památkové péče.

Motivací má být i dotace

V roce 2022 slibuje město provozovatelům možnost pokrytí až 50 % nákladů na umístění reklamního poutače. Částka však nesmí přesáhnout 10 tisíc korun. Představitelé hanácké metropole doufají, že pokrytí nákladů na umístění reklamního poutače pomůže s bojem proti přemíře reklam, které hyzdí historické centrum města.

Vojtěch Drašnar