Odborníci na psychologické operace cvičí na Olomoucku. Práci jim úmyslně maří aktivní záložníci

Na Olomoucku tento týden probíhá cvičení CIMIC/PSYOPS Cooperation 2021, letošní největší cvičení skupiny kybernetických sil a informačních operací s mezinárodní účastí, zaměřené na civilně-vojenskou spolupráci a na psychologické a informační operace. Sto vojáků a aktivních záložníků cvičí společně s kolegy ze Slovenska ve vojenském újezdu Libavá a také ve speciálním mobilním pracovišti v bystrovanských kasárnách.

Námětem cvičení je příprava na obranu území České republiky a jedním z nosných témat je evakuace civilního obyvatelstva v důsledku válečného konfliktu v blízkosti ČR. „Tato rozehra nabízí celou řadu situací, které vojáci řeší. Především procvičují koordinaci a vedení informačních operací s důrazem na monitorování a analýzu informačního prostředí. Se zástupci místní veřejné správy probíhají skutečná jednání, která by naši vojáci museli podstoupit a zvládnout i při reálných humanitárních krizích, kdy např. musí starosty informovat o dění a záměrech armády,“ prozradil velitel cvičících jednotek kapitán Bohuslav Černošek.

Důležitou úlohu mají na cvičení aktivní záložníci, kteří jsou mj. v rolích zástupců médií, místní správy a samosprávy nebo reprezentují nevládní sektor. „Naším úkolem je vojáky znejišťovat při jednáních, manipulovat s informacemi od nich a vytvářet z nich dezinformace. Vedeme i dezinformační kampaně na místě (třeba pomocí letáků), v médiích nebo na sociálních sítích,“ sdělil velitel jednotky AZ major R. Š.

Nejen boj s dezinformacemi

Druhá část tréninku se koná na Libavé a zahrnuje taktické i psychologické operace včetně využití tlampačů, kterými mohou vojáci např. informovat dav lidí o evakuaci. Taktické týmy vyjíždí k různým incidentům, řeší bojůvky konfliktních menšin nebo pomáhají při evakuaci místních obyvatel. Vojáci si tu musí poradit např. s nástražnými výbušnými systémy nepřítele, ale třeba i autonehodou s raněnými, zatímco na ně útočí protivník.

„Je to první velké cvičení po změně organizační struktury v lednu 2020, kdy vznikla Skupina kybernetických sil a informačních operací. Námět i rozehra jsou připraveny dobře, každou z deklarovaných schopností tak můžeme kvalitně procvičit. Těší mě také, že můžeme navázat na tradičně dobré vztahy s kolegy ze Slovenska a pozvat je na cvičení na našem území,“ uvedl ředitel cvičení plukovník Přemysl Štěpánek.

-age-