Výběrko na ředitele muzea u nás a v Brně: Rozdíly? To budete koukat!

Když dva dělají totéž, není to totéž. Olomouc hledá nového ředitele Vlastivědného muzea, podmínky výběrového řízení jsou ale velmi zvláštní. Po zájemcích se nechce ani předložení podrobnější koncepce, k účasti ve výběrovém řízení postačí jen (s mírnou nadsázkou) vysokoškolské vzdělání v nemalé oborové šíři, a dobrý zdravotní stav. Rozdíl mezi náročností podmínek výběrového řízení u nás, a například v Brně, je zarážející.

V brněnské komisi zasedlo letos na jaře při hledání nového ředitele Muzea města Brna dvanáct osob, mezi kterými kromě radního pro oblast kultury, který komisi předsedal, seděli také generální ředitel Národního technického muzea, vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Národního památkového ústavu územní památkové správy v Kroměříži, vedoucí odboru kultury Muzea města Brna, vedoucí Personálního oddělení Muzea města Brna, náměstek primátora, člen Rady města Brna, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ale také zástupci významných mecenášských rodin Löw-Beer a Tugendhat, a nechyběla ani psycholožka.

V Olomouci? Komise pro výběr nového ředitele čítá všeho všudy sedm jmen, a najdeme mezi nimi toliko krajskou zastupitelku, proděkanku Pedagogické fakulty, z oboru pak pouze ředitele regionálních muzeí Novojičínska a Jesenicka. Nejzajímavějším členem z oboru je ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, komisi předsedá krajský radní, a doplňuje ji vedoucí krajského odboru sportu. Ředitele muzeí z Prahy, Brna nebo jiného velkého města bychom mezi nimi hledali marně.

Co se žádá od uchazečů? Mnoho ne…

Zarážející jsou i podmínky pro uchazeče, kteří se mohli hlásit do konce srpna. Požadovalo se vysokoškolské vzdělání magisterského stupně oborů historie, muzejnictví, dějiny umění, ekonomika, právo, nebo management, z ostatních podmínek jen znalost oboru a znalost práva týkajícího se muzejnictví a příspěvkových organizací, tříletá praxe v řízení, komunikační dovednosti, dobrý zdravotní stav a řidičský průkaz skupiny B výhodou. Takto vágně napsaným podmínkám ovšem může vyhovět výzamné procento populace; až v dodatku celého dokumentu je uvedeno, že uchazeči mohou být podrobeni personální a psychologické diagnostice. Koncepce rozvoje organizace se žádá přílohou žádosti, a to pouze v rozsahu maximálně čtyř stran. Naproti tomu v Brně měli uchazeči na zpracování koncepce tři měsíce, aby byla co nejkvalitnější. Výběrové řízení vyhlásila Rada města Brna loni v listopadu, zájemci měli přibližně čtvrt roku na zpracování koncepce rozvoje.

Kdo se přihlásil? Nevíme

Rozdílů mezi výběrovým řízením v Brně a v Olomouci je ale více. Kromě nepoměrných podmínek a různé úrovně složení komisí může brněnské výběrové řízení sloužit jako referenční i v tom smyslu, že Brno velmi krátce po doručení přihlášek, již v březnu letošního roku, transparentně zveřejnilo seznam všech přihlášených kandidátů, a to včetně životopisů.

Nový ředitel by měl podle plánů kraje usednout do čela Vlastivědného muzea Olomouc od února příštího roku. Vlastivědné muzeum v Olomouci je jednou z největších kulturních institucí v kraji, vlastní přes milion sbírkových předmětů, čím se stává jedním z největších muzeí v České republice. Kromě sídla v centru Olomouce spravuje také půvabný klasicistní Zámek Čechy pod Kosířem a národní přírodní památku Arboretum Bílá Lhota.

Vlastimil Blaťák