Úřad povede řízení s ODS za neoznačenou inzerci, hned poté vyšla další pro ANO

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí povede proti ODS správní řízení za rozhovor s Martinem Majorem v časopise Moravský senior, který byl neoznačenou inzercí. Vůči vydavateli odpovědnost vyvozovat nebude. Vydavatel se za neoznačený PR text později alespoň omluvil, ovšem hned v dalším čísle časopisu vyšel opět neoznačený rozhovor s Jaroslavem Faltýnkem z Hnutí ANO.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí dostal podnět k prošetření 13. srpna poté, co začátkem letošního srpna v časopise Moravský senior vyšel neoznačený PR rozhovor s Martinem Majorem z ODS. Vydavatelem časopis Moravský senior je přitom zapsaný spolek, který výzamně čerpá veřejnou dotační podporu Olomouckého kraje a města Olomouc. Olomoucký kraj poskytl spolku mezi lety 2017 a 2021 tomuto spolku dotace v celkové výši 1 512 911  Kč, z toho v roce 2019 ve výši 344 911 Kč, v roce 2020 ve výši 400 000 Kč, v roce 2021 (dosud) ve výši 188 000 Kč.

  • ODS inzerovala v radnicí podporovaném časopise, PR nebylo nijak označeno
  • Úřad pro dohled nad financováním politických stran již zahájil řízení
  • Vydavatel časopisu se již čtenářům omluvil

„Pokud jde o hodnocení samotného rozhovoru, nejedná se o standardní novinářský útvar,  respondentovi nejsou položeny žádné nepříjemné otázky, rozhovor se vůbec netýká  výkonu jeho veřejné funkce v zastupitelstvu Statutárního města Olomouce (náměstek  primátora), ale obsahuje otevřenou propagaci jeho politické strany („jak Vaše strana  podporuje seniory?“), celostátně politické otázky týkající se voleb do PSP ČR („co
podle Vás rozhodne letošní volby? Jak hodnotíte výsledky naší vlády v současném
volebním období?“), a otázky, které mají za cíl výhradně propagovat osobu kandidáta
(„na co jste ve své politické kariéře hrdý?“). Hned v úvodu článku (perexu) je uvedena
informace o tom, že dotyčný kandiduje do Poslanecké sněmovny PČR, za jakou stranu,
a že se uchází o hlasy seniorů,“ uvádí v podnětu Úřadu aktivista Jakub Čech, který jej podal. Problematickým ke přitom podle něj nejenom fakt, že se jedná o neoznačené public relations, ale především skutečnost, že vydavatel časopisu je většinově závislý na dotační podpoře veřejné správy.

Úřad pro dohled nad financováním stran zahájil s ODS správní řízení

Poté, co na neoznačený Majorův PR rozhovor upozrnil také člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Radek Ocelák na sociálních sítích,došlo alespoň k omluvě za neoznačený text v novém vydání Moravského seniora. „V srpnovém čísle jsme zveřejnili rozhovor s olomouckým politikem Martinem Majorem, v jehož záhlaví se omylem neobjevila informace, že jde o placenou inzerci. Za nedostatek se čtenářům omlouváme,“ sdělila redakce časopisu na přebalové straně. Omlouvat se přitom nemusel, odpovědnost za označení náleží zadavateli a zpracovateli, tedy příslušné politické straně.

„Úřad v rámci prověřování skutečností u vydavatele periodika Moravský senior, z.s.,
IČO 03339769, se sídlem Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc (dále jen „Moravský
senior, z.s.“) zjistil, že se skutečně jednalo o placený PR článek, který si objednala
Občanská demokratická strana,
IČ 16192656, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00
Praha
(dále jen „ODS“), dne 21.01.2021. Na základě výše uvedeného Úřad zahájí
řízení vůči ODS
, pro přestupek podle § 16h odst. 1 písm. c) volebního zákona. V této
souvislosti Úřad podotýká, že vydavatel periodika Moravský senior, z.s. z přestupku
podezřelý není, jelikož odpovědnost za řádné označení prostředků volební kampaně
informací o zadavateli a zpracovateli jde za subjektem, který vstupuje do volební

kampaně, tedy za politickou stranou, politickým hnutím, příp. za registrovanou
(neregistrovanou) třetí osobou, což nemůže být vydavatel periodika,“ uvedl ve svém rozhodnutí z 9. září Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Na druhé straně omluva za ODS, uvnitř další „píárko“, tentokrát pro ANO

Stručná omluva vydavatele na druhé straně zářijového za rozhovor s Majorem jako by ovšem nebyla, neboť v témže čísle se objevilo hned několik!! dalších neoznačených PR textů, tentokrát ve prospěch Hnutí ANO. Servilní rozhovor s Jaroslavem Faltýnkem na stranách 34 – 35 je sice podepsán zkratkou „PR“, rozhodně se ale nejedná o označení, které výslovně vyžaduje zákon.

V témže vydání je ale špatně označeno, anebo vůbec neoznačeno PR textů mnohem víc: Seniorům je k přečtení podivuhodná rubrika „Otevřená radnice“ s Miroslavem Žbánkem (ANO), a následuje dlouhý rozhovor s ním; na straně 22 dostává nemalý neoznačený PR prostor předsedkyně Rady seniorů a kandidátka ODS č. 13 Milena Hesová, dvoustránkový rozhovor s Ladislavem Oklešťkem je alespoň označen v záhlaví strany jako „inzerce“ (zákonem vyžadované údaje o zadavateli a zpracovateli ale opět chybějí), hned za ním následuje opět nijak neoznačený rozhovor s Milanem Brázdilem, kandidátem Hnutí ANO.

Podání dalšího podnětu na aktuální vydání periodika Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jakub Čech zvažuje.

Časopis Moravský senior je distribuován zdarma napříč celým krajem, například prostřednictvím Informačních center, nebo Domovů seniorů, v uváděném nákladu 26 000 ks.

Vlastimil Blaťák