Starosta Bělkovic natruc nařídil ve škole Den otevřených dveří, ta se tiše vzbouřila

Základní škola v Bělkovicích- Lašťanech zažila posledního srpna Den otevřených dveří. Vyhlásil ho starosta obce Tomáš Němčic v pátek 27. srpna, škola se měla během víkendu do úterního rána nachystat na akci, se kterou nesouhlasila, především kvůli doporučením vlády ohledně pořádání akcí v době Covidu.

Oznámení o konání Dne otevřených dveří se na webu bělkovického úřadu objevilo v pátek 27.8. ráno, akce pak byla denně avizována také prostřednictvím obecního rozhlasu. Zaměstnanci základní školy s konáním takové akce nesouhlasili, především kvůli zveřejněné metodice ministerstev školství, zdravotnictví, i Krajské hygienické stanice, které takové akce sice nezakázaly, ale důrazně nedoporučily. „Celá akce nám byla přikázána bez ohledu na naši pracovní dobu a plán práce. Navíc zde dochází k diskrepanci se zákoníkem práce. Pedagogický sbor a žáci školy byli zbytečně vystaveni riziku nákazy,“ sdělil nám anonymně jeden z pedagogů bělkovické školy. Spolu s kolegy připravili dokonce prohlášení (redakce HN jej má k dispozici), které chtěli zveřejnit na vstupních dveřích školy během akce. „Agitační akce se zpravidla pořádají před zápisem nových žáků do školy, nikoli před zahájením školního roku,“ řekl nám náš zdroj.

Kolik to stálo peněz? Vyčísluje se

První třída se navíc chystala pro nastupující prvňáčky. Bohužel část rodičů přišla i s dětmi, pro které už tak první školní den přestal být překvapením. Celá budova školy musela být pro konání akce narychlo vydezinfikovaná, po návštěvě účastníků akce se ale musela přes noc opět dezinfikovat a ionizovat, aby byla dodržena platná metodika. Vedení obce v čele se starostou Němčicem vyhlásilo celou akci, podle pozvánky zveřejněné na webu obce, jako prohlídku „po vybavení vnitřních prostor“ školy po rekonstrukci, která byla ukončena před rokem.

Ministerstvo přitom před několika dny vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19, kde se výslovně říká, že „… doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských  zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu.“ Tisková zpráva ministerstva k nové metodice je k dispozici zde.

Akce, konající se 31.8., tedy jediný den předtím, než metodika oficiálně vstoupila v platnost, tak musela na náklady školy proběhnout v mimořádném, doslova nouzovém režimu, a za moblizace celého pedagogického sboru školy, který měl den před zahájením školního roku úplně jinou práci.

Náklady na ionizaci a desinfekci celé budovy a na neplánované přesčasy zaměstnanců poslední den v měsíci škola vyčísluje.

Vlastimil Blaťák