Litovel bojuje proti dopadům změn životního prostředí, v sobotu zve na Slavnosti

Město Litovel připravuje Adaptační strategii města na změny klimatu. Projekt je financován z Norských fondů a město si od něho slibuje vypracování funkční strategie, která pomůže reagovat na změny klimatu. Za tímto účelem město srdečně zve na setkání dne 4. září v rámci Litovelských slavností, kde bude připravený stánek věnovaný právě Projektu Adaptační strategie.

Litovel vychází z dlouhodobého výhledu očekávaných změn klimatu a reaguje tak na zhoršování environmentální situace. Tváří v tvář častějším vlnám veder, záplavám nebo snížené kvalitě ovzduší hodlá město nejen tyto projevy degradace životního prostředí nejen mírnit, ale také přispět k jeho zlepšení. Právě za účelem diskuse možností, jak životní prostředí města a jeho okolí chránit, využije město možnost setkání na zmíněných Litovelských slavnostech. „Adaptační strategie pro nás představuje možnost reagovat na změny životního prostředí, kterých jsme čím dál tím častěji svědky. Horka v létě nebo neekologické nakládání s odpadem jsou jen střípky ze všech problémů, které naše adaptační strategie zahrnuje,“ upřesňuje starosta Litovle Viktor Kohout.

Setkání přináší možnost diskuse nad environmentální situací města Litovle a jeho okolí. „Abychom věděli, jak tyto problémy vnímají naši spoluobčané, připravili jsme pro ně možnost setkání právě v průběhu městských slavností,“ dodává Kohout. Pro město jsou všechny podněty vzešlé z diskuse důležité; právě na jejich základě hodlá Adaptační strategii vypracovat. Výsledkem bude promyšlená dlouhodobá strategie, která bude základem pro proces adaptace na změny životního prostředí. Podle města je takový způsob efektivnější než zaměřování se na neprovázaná řešení dílčích aspektů této problematiky.

-age-