7 důvodů proč nejít k volbám. A proč to nejsou skutečné důvody

„Kdyby volby mohly něco změnit, zakázali by je.“ nebo „Můj jeden hlas nic nezmění.“ Opravdu tomu věříme nebo tím jen zakrýváme neochotu k nim jít nebo dokonce se zajímat o to, jaký program strany nabízejí a jaké hodnoty skutečně reprezentují? Projděme si teď společně nejčastější důvody, proč nejít k volbám a řekněme si, proč to vlastně žádné skutečné důvody nejsou.

Můj hlas stejně nic nezmění

Jak ukazují předvolební průzkumy, ale vlastně i jak potvrzuje dlouhodobý trend z posledního období, tyto volby bude pravděpodobně skutečně rozhodovat pár hlasů. Zdá se Vám Váš jeden hlas málo? Přesvědčte ostatní, aby šli k volbám, nabídněte sousedům, že je vezmete s sebou autem, sdílejte tento článek na svých sociálních médiích pro ty, kteří mají rovněž pochybnosti.

Není koho volit

Máte celkem rád nějakou stranu, ale někdo v ní Vám prostě vadí? Sympatizujete se stranou, ale ta je v nadcházejících volbách součástí koalice, ve které všechny členy zas tak úplně nepodporujete? Tady pomůže křížkování. Místo označení křížkem velkého políčka vedle názvu strany či koalice, označte jednotlivé kandidáty, ty můžete vybírat podle toho, že s těmi osobnostmi sympatizujete a máte k nim důvěru nebo proto, že náleží ke straně, které fandíte. Můžete dokonce i obě metody kombinovat. Označit i celou stranu i jednotlivé kandidáty. Tehdy se Vaše hlasy se započítají primárně vámi označeným kandidátům a ty zbylé se rozdělí kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku. V případě nadcházejících voleb, tedy voleb do Poslanecké sněmovny, můžete preferenční hlasy dát 4 kandidátům. Pokud toto číslo překročíte, lístek se započítá jako hlas ve prospěch politické strany či koalice, k přednostním hlasům ale přihlédnuto nebude.

Nezajímám se o politiku

Zkusit můžete různé volební kalkulačky (například: volebnikalkulacka.cz), promluvit si s někým, komu důvěřujete nebo si alespoň promyslet, koho tam opravdu nechcete. Pokud nehlasujete (nebo pokud do urny vhodíte jen prázdnou obálku) je to jako hlas straně, která vyhrála. I mlčení je způsob komunikace, i neúčast je ovlivňování výsledku voleb.

Připadá mi to složité

Volební lístky Vám přijdou domů předem, tak abyste měli čas se v klidu připravit. V den voleb, buď v páteční odpoledne nebo sobotní dopoledne, podle toho, co Vám více vyhovuje, přijdete do předem určené volební místnosti. Volební místnost má každý volební okrsek přidělenou a seznam míst najdete na internetových stránkách obce, popřípadě na vývěsce. Ve volební místnosti budete muset prokázat svoji totožnost, a to buď občanským průkazem nebo pasem. Volební komise Vám pak předá šedou obálku, do které za plentou vložíte volební lístky. Pokud nemáte ty, které Vám přišly poštou, komise Vám vydá náhradní, ty pak za plentou vyplníte. Aby hlas byl platný, musíte označit alespoň jednu stranu či kandidáta. Do jedné obálky patří právě jeden hlasovací lístek, opravdu nemůžete s nikým obálku sdílet. Drobné poškození či přeložení lístků, pokud jsou stále dobře čitelné, na platnost nemá vliv.

Nebydlím v místě svého trvalého bydliště

Pokud chcete volit v jiném okrsku, než do kterého patříte dle svého trvalého bydliště, můžete si opatřit voličský průkaz. Ten můžete získat pro volby do Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu, a právě i do Poslanecké sněmovny. Žádost musí být podána nejpozději 7 dnů před konáním voleb, a to písemně a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Podpis je oprávněn ověřit obecní či krajský úřad, držitel poštovní licence, tedy například Česká pošta či notář. Naopak nejdříve může být žádost podána v termínu vyhlášení voleb. Voličský průkaz platí pouze pro jedny volby. Za voličský průkaz se neplatí a žádost je možné zaslat i datovou schránkou.

Nedokážu se dopravit do volební místnosti

Pokud máte vážné důvody, zejména zdravotní, proč se nedokážete dostavit do volební místnosti, můžete požádat na obecním úřadě o hlasování do přenosné volební schránky, kterou až k Vám přinesou členové volební komise.

Slušní lidé se o politice nebaví

Také jste slyšeli, že není vhodné bavit se o politice? Proč ale? Bavit se o politice a zajímat se o ni je nesmírně důležité. Pomůže nám to si správně vybrat. Politika není něco, co se děje někde daleko a mimo náš svět, je to něco, co se nás dotýká a dotkne se těch, co přijdou po nás. Má přímý vliv na to, jak bude naše země prosperovat a jak se v ní bude žít. Jak řekl Platon, trestem za neochotu podílet se na politice je to, že nám nakonec budou vládnout ti nej neschopnější z nás.

Michaela Zormanová