Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

O soužití mezi generacemi se i díky pandemii stále více mluví a píše. Ale jak se to vlastně dělá? Jak dát dohromady seniory a děti? Jak dosáhnout respektu mezi nejmladší generací a seniory? Někdy stačí málo – něco pro porozumění mezi generacemi skutečně udělat. Že to jde, ukazuje příklad obecně prospěšné společnosti Mezi námi.

Hlavní myšlenkou neziskové organizace Mezi námi, o.p.s. je mezigenerační setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími. Společnost má sice sídlo v Praze, ale působí po celé republice. V Prostějově díky paní Blance Vysloužilové vyvíjí tuto aktivitu již od roku 2016. Aktuálně spolupracujícími subjekty v našem městě jsou Domov seniorů Prostějov, p.o. na Nerudově ulici a Mateřská škola Melantrichova, která byla za svoji činnost na tomto poli již poněkolikáté mezigeneračně oceněna. Nově se na konci loňského roku připojily Mateřská škola Šárka včetně odloučených pracovišť a Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. na Lidické ulici. Uvítáme i další zájemce mezi školkami, dětskými skupinami, družinami v základních školách a zařízeními pro seniory.

Hlavní motto činnosti Mezi námi, o.p.s. zní: „Když se potkávají generace, dějí se zázraky!“ Na pravidelných setkáních naplněných různými aktivitami se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba i více než 80 let života. Děti, babičky a dědečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě vzájemnou cestu. Setkání probíhají formou výtvarných nebo kreativních činností, hraní her, vhodných sportovních aktivit, výletů nebo čtení seniorů ve školkách. Aktivity se připravují vždy na míru, v souladu se vzdělávacím programem školky, aktivizačním plánem seniorského zařízení a také s metodickou podporou koordinátorů Mezi námi, o.p.s. Jde o společné objevování, poznávání, obohacování a hledání porozumění a vzájemné úcty mezi generacemi.

Jako skutečně významná (obzvlášť v nouzovém stavu) byla předvánoční setkání dětí a seniorů, byť „na dálku“, tedy elektronicky formou videí, nebo „bezdotykově“ prezenčně třeba tak, že děti zpívaly koledy seniorům pod okny. Naši činnost a rozdávání radosti ani pandemie nezastaví. A dočkali jsme se! Do začátku prázdnin si děti i senioři stihli vyměnit mnoho vzájemných drobností, zejména výrobků, jako je třeba na fotografii.

S koncem školního roku pak Mezi námi, o.p.s., rozdávala diplomy. Za co? Za skvělou mezigenerační spolupráci a rozdávání radosti v roce 2020/2021, tedy v době, kdy to bylo obzvláště potřeba. K diplomu na fotografii přidala Mezi námi, o.p.s. jako dárek autorskou deskovou hru, založenou na mezigeneračních aktivitách za celý školní rok. V Prostějově obdržely diplomy i dárek všechny spolupracující subjekty.

V současné době probíhá celorepubliková akce Mezi námi, o.p.s. s názvem „Kaminky! Vezmeme babičky a dědečky na výlet?“ Mezi námi, o.p.s. využila popularity kamínků a kamínky, které jsou malované seniory, rozdala dětem, aby vzaly kamínky na výlet. Kdo najde takto označený kamínek, může poslat seniorům pohlednici. Více si nejen o kouzelných kamíncích přečtěte na https://www.mezi-nami.cz/.

Mgr. Alena Hálková a PhDr. Maria Řičánková, koordinátorky pro střední Moravu