Technické služby pěstují na Urxově bodláčí, z „trávníku“ létá hmyz

Technické služby vymýtily během zimy několik let neudržovaný porost nízkých jehličnanů mezi obytnou zástavbou a popelnicemi s parkovištěm na ulici Urxova. Místo bylo následně upravenou zahradnickou technikou, obehnáno páskou a místo vykácených dřevin bylo zaseto travní semeno. Od toho okamžiku se o nový „trávník“ nikdo nestaral.

Jestli se tak obyvatelé Urxovy těšili, že se spolu se zmizením nevzhledných přestárlých dřevin, pod nimiž se množily odpadky, dočkají i rozšíření trávníků, nedočkali se. Páska, která zabraňovala vstupu na travním semenem čerstvě osetou plochu sice zmizela, to však bylo vše, čeho se obyvatelé druhého největšího olomouckého sídliště od správců zeleně dočkali. Plocha během jara a léta obrostla místo trávy bodláčím a metr a půl vysokými kopřivami, už se o ni ale nikdo nestará.

Co na to město? Nic

Plocha s parcelním číslem 210/5 je v majetku Statutárního města, to ale během celého jara nejevilo o vzrůst pečlivě zasazeného trávníku žádný zájem. Město v polovině června vydalo tiskové prohlášení, v němž problémy se sečí a údržbou trávníků svedlo na externí firmu, situace se ale od té doby ve městě příliš nezlepšila. „Situace ohledně sečení … dospěla do fáze, kdy naše společnost (Technické služby, pozn. red.) ukončila  ke dni 18.06.2021 spolupráci se společností Zenova services, s.r.o., která pro nás vykonávala sečení. Tato společnost nedostála svým povinnostem jak po stránce kvality, tak termínů odváděné práce. Bylo dohodnuto, že do data ukončení spolupráce předají maximum možné odvedené práce,“ uvedly tehdy Technické služby v tiskové zprávě, zaslané médiím.

-vb-