Průměrná hrubá mzda v kraji je 35 tisíc. Máte ji?

Podle výsledků strukturální statistiky mezd zaměstnanců překonala průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v Olomouckém kraji v roce 2020 hodnotu 35 tisíc Kč. Meziročně vzrostla o více než 7 % podobně jako medián mezd, který v kraji přesáhl částku 31,7 tisíc Kč. Uvedl to Statistický úřad.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Strukturální mzdová statistika v současnosti vzniká jako sloučení výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. V rámci tohoto šetření jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců, a proto je možné získat podrobné údaje o mzdách podle krajů, pohlaví, zaměstnání atd.

Podle výsledků tohoto šetření dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji v roce 2020 hodnoty 35 005 Kč. Oproti výsledkům v předchozím roce se zvýšila o 2 337 Kč, tj. o 7,2 %. Vyšší růst byl zjištěn u průměrné mzdy vyplácené ženám, která se meziročně zvýšila o 9,6 % (o 2 831 Kč více) na částku 32 444 Kč. U mužů byl zaznamenán nárůst o 5,4 % (o 1 904 Kč více) na 37 130 Kč. Rozdíl v hodnotě průměrné mzdy mužů a žen činil 4 686 Kč a byl druhý nejnižší mezi 14 kraji.

Z uvedené průměrné hrubé měsíční mzdy v kraji připadalo na základní složku mzdy 67,5 %, prémie a odměny tvořily 13,7 %, náhrady mzdy 12,6 % a zbývajících 6,2 % představovaly příplatky za práci přesčas, odměny za pohotovost a ostatní příplatky.

V mezikrajském srovnání byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji čtvrtá nejnižší, nižší byla vypočtena v krajích Pardubickém, Zlínském a Karlovarském. Průměrná mzda mužů byla v pořadí krajů 3. nejnižší a mzda žen 7. nejnižší. Ve všech krajích se mzda zvýšila, tempo růstu v Olomouckém kraji bylo druhé nejvyšší po Ústeckém kraji (růst o 7,7 %).

Dalším ukazatelem ze strukturální statistiky je medián mezd, tj. prostřední hodnota mzdy zaměstnanců (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián). Medián mezd v Olomouckém kraji činil 31 708 Kč. Meziročně se zvýšil o 2 095 Kč (tj. o 7,1 %). Stejně jako u průměrné mzdy rychleji rostl medián mezd na straně žen o 9,3 % a dosáhl hodnoty 29 348 Kč. Medián mezd mužů vzrostl o 5,0 % na částku 33 239 Kč.

-age-