Poplach na řece Moravě: Utopil se vodák? Pod mostem našli jen vestu

Zděšení způsobil u některých obyvatel Olomouce nález vodácké vesty, utopené pod silničním mostem přes řeku Moravu na Nových sadech. Záchranná akce se nakonec ale ukázala jako zbytečná.

Utopená vodácká vesta zburcovala Olomoučany. Neštěstí, která se stávají vodákům, patří bohužel mezi poměrně častá; loni se jedna tragédie stala u Moravičan, přímo v Olomouci došlo k podobné tragédii u jezu v Řepčíně před deseti lety.

Tentokrát byla naštěstí záchranná akce zbytečná; žádný vodák se totiž v Moravě naštěstí neutopil. Vodácká vesta, umístěná pod silničním mostem, pouze označuje kotvu, kterou na místě utopila Ololoď.

Přes šťatsné rozuzlení novosadské zápletky neškodí připomenout si základní pravidla pro vodáky:

Pět pravidel pro koupající a vodáky:

  1. Koupejte se bezpečně – přednostně využívejte žlutými bójemi vymezené prostory pro koupání a koupejte se především v místech s menším provozem nákladních, osobních lodí nebo sportovních a rekreačních plavidel
  2.  Dodržujte bezpečnou vzdálenost – 3 metry od malých a bezmotorových lodí, 10 metrů od malých s lodí, 50 metrů od velkých – pokud se blíží loď, držte se co nejdále od ní, případně na ní mávejte – respektujte
  3. Respektujte zákaz koupání – v blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách
  4. Pravidla plavebního provozu platí pro všechny – malé lodě nebo i paddleboardy musejí dodržovat pravidla jako nekřižovat dráhu velkých lodí, plachetnice plující pod plachtami mají přednost, plavce je nutné obeplouvat alespoň v třímetrové vzdálenosti
  5. Pozor na alkohol – koupání pod větším vlivem alkoholu nebo řízení lodě pod jeho vlivem je častou příčinou nehod a utonutí na vodě, v kombinaci s vysokými teplotami může alkohol plavce velmi omezit a vodák nemusí zvládnout sjet bezpečně jez

Pět pravidel u vůdců malých plavidel:

  1. Než vyplujete, zkontrolujte loď a doklady – před plavbou je nutné zkontrolovat lodní osvědčení a platnost průkazu, stejně jako poznávací znaky – bez schválené technické způsobilosti hrozí pokuta příkazem na místě do 5 000,- Kč, nebo v přestupkovém řízení provozovateli plavidla do 5 00 000,- Kč. Za chybějící či vadné poznávací znaky hrozí pokuta 5 000,- příkazem na místě, nebo v přestupkovém řízení do 100 000,- Kč.
  2. Sledujte plavební znaky – nerespektování plavebního značení je třetí nejčastější přestupek, plavební znaky chrání účastníky plavebního provozu
  3. Omezujte rychlost – respektuj snížení rychlosti na 10 km/h – na menších tocích do 25 m od břehu, na velkých 50 m od břehu.
  4. Nedělejte zbytečně vlny – pokud vplouváš do míst, kde je velký provoz, koupající se, menší plavidla nebo paddleboardy, sniž rychlost, buď ohleduplný k ostatním účastníkům plavebního provozu.
  5. Na vodu bez alkoholu – vůdce malého plavidla je jako řidič v autě, proto by nikdy neměl při vedení lodi pít alkohol.