„Není možné to přejít mlčením,“ říká o kandidatuře Lipovské Jan Graubner

Olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner vydal dnes odpoledne prohlášení, ve kterém se velmi kriticky staví ke kandidatuře Hany Lipovské do Sněmovny. Aniž současnou televizní radní jmenoval, jednoznačně uvedl, že „se v posledních dnech se objevili v rámci kampaně před volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR kandidáti, kteří jsou spojováni s římskokatolickou církví, a přitom kandidují za politická uskupení, která je třeba označit za subjekty s extrémními názory. To není možné přejít mlčením.“

Graubner se ve svém prohlášení odvolává především na papeže Františka. „Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem církve, pro níž jsou určující principy katolického sociálního učení, kromě jiného formulované v exhortaci papeže Františka „Evangelii gaudium“, kde říká, že „celek je nadřazen části“ (EG 234-237) a „realita je důležitější než idea“ (EG 231-233). Tyto principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce nebo ne,“ uvedl. Celé prohlášení je možno si přečíst zde.

Přestože olomoucký arcibiskup Hanu Lipovskou nejmenoval, mluvčí České biskupské konference již toto pro ČTK potvrdila. Jeho prohlášení tak navazuje na oznámení Lipovské, že hodlá kandidovat do Sněmovny za Volný blok. S Graubnerovým prohlášením se ztotožnil i Dominik Duka. „upozorňuji, že nelze kandidáty hodnotit jen podle jejich vlastních prohlášení. Je třeba zkoumat, zda tyto proklamace odpovídají způsobu jejich života a jaký je celkový systém zastávaných hodnot toho kterého politického uskupení, za něž dotyčný kandiduje,“ uvedl Graubner.

-vb-