Ve válce trpí i zvířata. Opustit Ukrajinu je ale pro ně těžší, než pro lidi

Již několik dnů řeší neziskové organizace pomoc a převzetí různých zvířat z Ukrajiny. Situace je však velmi složitá, protože cestovat na Ukrajinu a vyzvedávat zde zvířata je v souřčasné době prakticky nemožné. Spousta prchajících rodin, které získávají v EU status uprchlíků, se tak se svými mazlíčky musí na hranicích často i rozloučit.

Těžké dny čekají na Ukrajině jak toulavá zvířata, tak ta opuštěná. Předpisy pro dovoz zvířat přes hranice jsou totiž velmi přísné, a různé státy vyžadují různá potvrzení o očkování a různě dlouho karanténu, což není vždycky možné zajistit. Karanténa zvířete totiž musí probíhat jen v oficiálním schváleném zařízení. Jedním z vedlejších výsledků probíhající války tak jsou tisíce opuštěných zvířat, o která se  nikdo nestará.

Situací se v České republice zabývá i spolek Toulavé tlapky. „Náš spolek není registrovaným útulkem, ač máme velmi pěknou a prostornou karanténu, nemůžeme a nechceme se účastnit prvotního poskytování karantén a ohrozit tak naše zvířata v azylu,“ uvedl spolek Toulavé tlapky na svém facebooku. V současné chvíli tak probíhají jednání s mezinárodními organizacemi, a psi a kočky budou pouze z oficiálních útulků na Ukrajině.

Veterinární správa upravuje podmínky pro vstup zvířat

Státní veterinární správa aktuálně upravuje podmínky pro vstup zvířat v rámci tzv. zájmového chovu, která doprovázejí své prchající majitele. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10denní karantény. Do 72 hodin zvíře klinicky vyšetří soukromý veterinární lékař, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do ČR nebude označeno mikročipem, označí jej český soukromý veterinární lékař mikročipem a vystaví doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, nejpozději desátý den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas. V případě, že zvíře během karantény poraní člověka, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete. Pokud jde o ostatní zvířata v zájmovém chovu, nebude vstup s nimi do ČR nijak omezován.

Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nimž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pro zvířata, která nemohou Ukrajinu opustit, spustila organizace Svoboda zvířat sbírku.

Vlastimil Blaťák